Foto Beeldbank NIMH ‘The threat that never was?’ Door de verwachtingen van maritieme operaties nauwelijks of niet te baseren op bestudering van tactieken of geschriften van de Sovjetadmiraliteit versterkte de Marine Inlichtingendienst in de Koude Oorlog de eigen tunnelvisie.
Foto Beeldbank NIMH Het militaire vijandbeeld tijdens de Koude Oorlog – conclusie De rapportages van de Nederlandse militaire inlichtingendiensten waren tijdens de Koude Oorlog sterk gestuurd door historische ervaringen en vooral een diepgevoelde angst, en niet gebaseerd op actuele reële dreigingen.
Foto Beeldbank NIMH Dreigingsbeelden van toen en nu Sommige experts zeggen dat de Koude Oorlog terug is, maar in hoeverre is het vijandbeeld zelf en de manier waarop dat van 1947-1991 tot stand kwam bruikbaar om de huidige tijd te analyseren?
Sergei Boeke Hybride oorlog: oude, zure wijn in nieuwe zakken Subversieve Russische operaties tegen het Westen, die de KGB ook tijdens de Koude Oorlog volop uitvoerde, zullen de komende maanden alleen maar toenemen. 
Jaus Muller Het hakblok van het pacifisme Ewald Engelen en Martijntje Smits willen vrede, democratie en veiligheid offeren en de Russische leider Poetin vrije baan geven.
2024 Russia Conference Papers 2024 Russia Conference Lees de papers van de 2024 Russia Conference van het Baltic Defence College: The Paradox of Power. 
Unkraine's unnamed war Ukraine’s Unnamed War De auteurs Dominique Arel en Jesse Driscoll gebruiken in Ukraine's Unnamed War een bottom-up-benadering, die mede voortkomt uit de typering die zij geven aan het conflict tussen 2014 en begin 2022. 
Hennie Bouman 'We hebben niets eens prioriteit op het spoor' Brigade-generaal Henny Bouman, sous-chef Materiële Gereedheid, vertelt in een Samen Sterker podcast over de ontwikkeling van een logistiek ecosysteem dat klaar moet zijn voor een Artikel 5-situatie.