Cyber Cyber Persistence Theory De auteurs van Cyber Persistence Theory betogen in hun boek dat cyberspace een ‘third strategic environment’ is met unieke structurele kenmerken, waardoor staten zich er anders gedragen dan in het conventionele en/of nucleaire domein.
Chesney cyber conflict Deter, Disrupt, or Deceive Robert Chesney en Max Smeets geven met hun bundel 'Deter, Disrupt, or Deceive' een goede verdere aanzet tot discussie over de aard van het cyberconflict.
Foto DARPA Wiperware: een nieuw cyberwapen voor de militaire toolbox? Heeft wiperware, dat een rol speelt in de digitale oorlogvoering, meerwaarde en past het als tool in de gereedschapskist van de Nederlandse krijgsmacht?
Max Smeets No Shortcuts No Shortcuts Max Smeets geeft in zijn boek No Shorcuts een zeer verdienstelijke aanzet tot theorievorming vanuit cyberspace zelf en zoomt in op het Defensie Cyber Command.
Belarusian Cyber Partisans Cyber-enabled Influence Operations The case of the Belarusian Cyber Partisans shows that conceptual frameworks for analyzing operations in cyberspace are not universally applicable.
duim.jpg Persistent Engagement Past een concept als Persistent Engagement, waarmee de VS buitenlandse cybergevaren countert, ook in de Nederlandse strategische cultuur?
Foto MCD, Phil Nijhuis All about access Verregaande strategische samenwerking tussen het Defensie Cyber Commando en de MIVD is de beste weg om de gewenste offensieve digitale slagkracht voor de krijgsmacht te genereren.
Foto Europese Commissie Cyberoperaties en de EU Bij de hervorming van het veiligheidsdenken zou de EU zich ook moeten richten op de informatieomgeving, inclusief cyberspace.