Foto Beeldbank NIMH Indië-onderzoek, begrip en oordeel Het Indië-onderzoek van het NIOD, KITLV en het NIMH deed bij publicatie veel stof opwaaien. Een aantal militairen vindt dat ze onterecht in de beklaagdenbank zitten. Hoe is deze onvrede te verklaren?
Foto Beeldbank NIMH Van alle tijden De dekolonisatieoorlog in voormalig Nederlands-Indië (1945-1949) roept nog altijd veel emoties op. Daarvan getuigen de soms verhitte debatten na de publicatie van de resultaten van het langjarig onderzoek naar ‘het einde van Indië’.
v73ry_p9jts.jpg 'Ze vielen als gemaaid koren' Welke verklaringen zijn er te geven voor de ongelijke slachtofferverhoudingen in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog? Duidelijk is in ieder geval dat het cijfermateriaal dat onderzoekers ter beschikking staat een problematisch karakter heeft.
Indie Onderzoek Nationaal Archief Geweld en oorlog in Indonesië Hoe tel je slachtoffers van een conflict dat zo’n 70 jaar geleden speelde? Welke bronnen, die vaak zijn opgesteld in een fog of war, zijn betrouwbaar? Tijdens de publieksbijeenkomst ‘Onderzoek in uitvoering’ in het Nationaal Archief op 2 november 2019 stonden onder andere deze vragen centraal.
Indie Onderzoek Pakhuis de Zwijger ‘Dekolonisatie, rekolonisatie? Het is bezetting en herbezetting’ ‘We kregen halverwege de bijeenkomst een toneelstuk te zien, maar ik kreeg al snel het gevoel dat we daar in zijn blijven steken.’ Met die woorden vatte een toehoorder de bijeenkomst ‘Dekolonisatie of rekolonisatie?’ samen. De tussentijdse update op 13 september van het vierjarige onderzoek naar de gebeurtenissen in Indonesië tussen najaar 1945 en begin 1950 was af en toe rumoerig en leverde vooral dilemma’s op.
Kick-off onderzoek dekolonisatie Indonesie Marcel Israel.jpg Kick-off onderzoek dekolonisatieoorlog Indonesië Met een debatavond in het Amsterdamse Pakhuis De Zwijger is het startschot gegeven voor het grootschalige onderzoek naar de Indonesische dekolonisatieoorlog, dat in 2121 zal zijn afgerond.
Foto Beeldbank NIMH Extreem Nederlands militair geweld tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog 1945-1949 De Nederlandse krijgsmacht maakte zich in de oorlog tegen de onafhankelijke Indonesische Republiek-in-wording in de periode 1945-1949 op grote schaal schuldig aan moord, marteling, brandstichting en andere buitensporige gewelddaden. Tot deze conclusie komt Rémy Limpach,  auteur van het onlangs verschenen boek De brandende kampongs van Generaal Spoor, na bestudering van een grote hoeveelheid ambtelijke en niet-ambtelijke bronnen en literatuur.
2158_085612.jpg De invasie van Nederlands-Indië vanuit Japans perspectief