Indie Onderzoek Pakhuis de Zwijger ‘Dekolonisatie, rekolonisatie? Het is bezetting en herbezetting’ ‘We kregen halverwege de bijeenkomst een toneelstuk te zien, maar ik kreeg al snel het gevoel dat we daar in zijn blijven steken.’ Met die woorden vatte een toehoorder de bijeenkomst ‘Dekolonisatie of rekolonisatie?’ samen. De tussentijdse update op 13 september van het vierjarige onderzoek naar de gebeurtenissen in Indonesië tussen najaar 1945 en begin 1950 was af en toe rumoerig en leverde vooral dilemma’s op.
Kick-off onderzoek dekolonisatie Indonesie Marcel Israel.jpg Kick-off onderzoek dekolonisatieoorlog Indonesië Met een debatavond in het Amsterdamse Pakhuis De Zwijger is het startschot gegeven voor het grootschalige onderzoek naar de Indonesische dekolonisatieoorlog, dat in 2121 zal zijn afgerond.
Foto Beeldbank NIMH Extreem Nederlands militair geweld tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog 1945-1949 De Nederlandse krijgsmacht maakte zich in de oorlog tegen de onafhankelijke Indonesische Republiek-in-wording in de periode 1945-1949 op grote schaal schuldig aan moord, marteling, brandstichting en andere buitensporige gewelddaden. Tot deze conclusie komt Rémy Limpach,  auteur van het onlangs verschenen boek De brandende kampongs van Generaal Spoor, na bestudering van een grote hoeveelheid ambtelijke en niet-ambtelijke bronnen en literatuur.
2158_085612.jpg De invasie van Nederlands-Indië vanuit Japans perspectief