Foto MCD Jasper Verolme Electorale desinteresse en politieke realiteitszin De ongewisse uitkomst van de Tweede Kamerverkiezingen is frustrerend voor een ieder die ernst wil maken met de broodnodige versterking van de krijgsmacht.
Foto Beeldbank NIMH De geschiedenis van het Regiment Genietroepen De genie heeft in de geschiedenis altijd verschillende opdrachten vervuld en richt zich door de internationale ontwikkelingen nu weer meer op warfighting-taken.
Foto MCD Het Regiment Genietroepen: noblesse oblige Bij het Regiment Genietroepen draait het om de kernwaarden (technische) vakkundigheid, brede inzetbaarheid en kameraadschap.
Foto MCD, Eva Klijn Civiel-militaire capaciteitsontwikkeling in een ‘comprehensive approach’ Kansen voor civiel-militaire samenwerking moeten in een vroeg stadium worden aangegrepen, zodat in geval van crisis gezamenlijk een maximaal effect kan worden bereikt.
Frans Matser Gaza-oorlog 'Kapitein, moeten we het niet eens over het Palestijns-Israëlische conflict hebben? Wie heeft er gelijk?'
Napoleon Napoleon In 'Napoleon' neemt regisseur Ridley Scott erg vaak een loopje met de waarheid, maar cinematografisch is de film een genot om te zien.

Artikelen

Foto ANP Limits of Russian operational art The Kremlin’s ‘special military operation’ in Ukraine failed to achieve a swift victory because of Russia’s inability to learn from previous conflicts.
Foto ANP Russische nucleaire doctrine: een inkijk in diepliggende angsten Russische kruisvluchtwapens en ballistische raketten kunnen ook een nucleaire lading dragen en spelen volgens Russische militaire theoretici ook dan een belangrijke rol op het slagveld.
Foto MCD, Christian Schrik Officieren weer leren vechten De Nederlandse krijgsmacht is veel kennis over optreden op het gevechtsveld kwijtgeraakt en moet officieren beter voorbereiden op oorlog met een reële vijand.

Nieuws

Foto MCD Christian Schrik Terugkijken of luisteren naar verkiezingsdebat veiligheid en Defensie Het grote veiligheids- en defensiedebat in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen dat op 30 oktober plaatsvond in De Balie in Amsterdam is terug te kijken of te beluisteren.
Heerschappij ter zee Occasional paper Heerschappij ter zee KTZ Henk Warnar publiceert occasional paper Heerschappij ter zee.
MS 9-2022 English Militaire Spectator English edition about NLD DISS The special English edition of the Militaire Spectator about NLD DISS has been published and can be read here.

Over de horizon

Reserve Belgie Paper: Hervorming van de Belgische nationale reserve Er zijn goede argumenten om de Belgische nationale reserve om te vormen naar een home guard, zegt Luc Audoore in een speciaal Focus Paper.
German Marshall Fund Podcast: China’s Military Diplomacy and its Quest for Bases Abroad In a German Marshall Fund podcast Bonnie Glaser and Kristen Gunness talk about how China uses military diplomacy in order to expand its number of military bases around the world.
Oekraine Kan Rusland stand houden? In een artikel in het Belgisch Militair Tijdschrift gaan majoor stafbrevethouder Simon van Herreweghe en kapitein-commandant Tim de Zitter onder meer in op de gevolgen van het ontbreken van een Russisch luchtoverwicht in de Oekraïne-oorlog.

Boeken

Strategia Oliveiro Strategia Het perspectief in Charles Oliveiro's Strategia is het militaire denken, oorlogstheorieën en strategie en daarmee stelt hij vragen die thuishoren op het hoogste intellectuele niveau over de oorlog en de oorlogvoering.

Columns

Foto MCD Aaron Zwaal Anders kijken naar hetzelfde: reserveofficieren als ‘Hansje Brinkers’ In het licht van de doctrinediscussie over de inzet van de bijna 600 reserveofficieren/specialisten van 1 Civiel Militair Interactie Commando (1CMICo) mogen we best creatiever denken.

RetroSpectator

Foto Gerald R. Ford School of Public Policy ‘De wereldvrede en het zondenregister van engelachtige publieke opinies’ Eind november overleed Henry Kissinger, de Amerikaanse top-diplomaat die een groot stempel drukte op de wereldpolitiek.