Tennessee Army National Guard Timothy Massey Veiligheidszorgen? Defensie is de laatste decennia tegen beter weten in afgebroken en het is zeer twijfelachtig of de Nederlandse samenleving de instelling heeft die nodig is als het er echt op aan zou komen.
Foto Militaire Spectator De Nederlandse evasion chart De evasion chart voor militairen die geïsoleerd raken in vijandelijk en onbekend gebied blijft ook in de digitale tijd een beproefd analoog hulpmiddel.
Frans Matser Besluitvorming Elk van de defensieonderdelen heeft een raad, waarin de commandant belangrijke lijnfunctionarissen en stafadviseurs hoort: het gevaar van de toxic triangle ligt op de loer.
Foto Crisis in de Luftwaffe tijdens de Koude Oorlog Een incident waarbij twee F-84F Thunderstreaks van de Luftwaffe in 1961 het DDR-luchtruim schonden handelde de Bundeswehr op een amateuristische manier af.
Foto Julia Manzerova Dilemmatraining aan de hand van het drie-kolommenmodel Dilemmatraining aan de hand van het drie-kolommenmodel kan bijdragen aan morele ontwikkeling in de defensieorganisatie door middel van gezamenlijke reflectie.
Foto MCD, Gregory Fréni Wetenschapstoets Defensienota ‘Sterker Nederland, veiliger Europa’ Uit de wetenschapstoets op de Defensienota blijkt met name de noodzaak van een interdepartementale veiligheidsanalyse in de context van internationale samenwerking.

Artikelen

202112 Tavenier thumbnail.jpg Contemporary war: a Russian perspective Theories and concepts used by Western scholars to describe Moscow’s actions do not appear in the Russian military lexicon or refer to different subjects.
Foto MCd, Valerie Kuypers De uitdagingen van (meer) vrouwen bij Defensie Actieonderzoek laat zien dat er binnen Defensie al inspirerende ideeën bestaan en initiatieven zijn ontwikkeld om de positie van vrouwen te verbeteren.
Foto Ko Katsman Het bestuurlijke imperatief voor de krijgsmacht Risico en dreiging worden in politieke kringen anders gewogen dan in militaire kringen en dat kan leiden tot graverende veiligheidsproblemen.

Nieuws

Foto MCD Boek Bob de Graaff over de MIVD gratis te downloaden Het boek 'Ongekend en onderscheidend. De geheime geschiedenis van de MIVD' van prof. dr. Bob de Graaff is gratis te downloaden als e-book.
Foto MCD Voorlichting Master Military Strategic Studies 15 maart In september 2023 start weer een masterprogramma Military Strategic Studies aan de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW).
Foto MCD Voorlichting Master CIIMT 9 februari en 9 maart In september 2023 start weer de master Compliance and Integrity in International Military Trade (CIIMT) aan de NLDA.

Over de horizon

Photo US Army Alexander Skripnichuk Benoît Verbreuk and Gregory Teulingkx analyse Russian urban operations In their article 'From the (dis)illusion of combined arms manoeuvre to the war of attrition: the deficiencies of the Russian Battalion Tactical Group in urban operations' Benoît Verbreuk and Gregory Teulingkx analyse the inferior performance of the Russian army in urban areas in Ukraine. 
Foto US Army Jason Johnston Dr. Tom Simoens analyses Combined Arms Warfare In an article for The Defence Horizon Journal Tom Simoens analyses why Combined Arms Warfare remains a key concept and argues that every future officer should be familiar with it.
Foto US Army Ryan Matson Nieuwe Amerikaanse National Defense Strategy De Amerikaanse National Defense Strategy 2022 gaat onder meer uit van vergaande geopolitieke en technologische veranderingen.

Boeken

Bob de Graaff Ongekend en onderscheidend Met zijn boek Ongekend en onderscheidend levert Bob de Graaff een zeer waardevolle bijdrage aan de kennis over de geschiedenis van het Nederlandse inlichtingendomein in het algemeen en die van de MIVD in het bijzonder.

Columns

Foto MCD Strategische autonomie in 4 dimensies Strategische autonomie van de Europese Unie kan niet bereikt worden met alleen intenties en boeiende beschouwingen: het vraagt om een doelgerichte aanpak in 4 dimensies.

RetroSpectator

Foto Beeldbank NIMH Generaal Haex aan de wieg en het graf van de IJssellinie Joop Haex zag in de IJssel potentie en noodzaak om Nederland beter te beschermen in de Koude Oorlog.