Foto MCD, Sjoerd Hilckmann Militairen bij de NCTV: ‘reality check voor de beleidswereld?’ In de grey zone van de Haagse politiek vormt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) het koppelvlak tussen beleid en uitvoering. Wat kunnen militairen hieraan bijdragen?
Foto Rijksoverheid De wetenschapstoets als agenda voor strategievorming De Defensienota 2022 is onderworpen aan een wetenschapstoets. Deze vormt een goed bruikbare agenda voor toekomstig onderzoek naar strategievorming.
Photo MCd, Cristian Schrik International arms deliveries from EU member states to Ukraine The war in Ukraine shows that EU member states enjoy a wide margin of appreciation for applying arms exports criteria.
Jaus Müller Offensief, defensief? Haagse woordkunstenaars en het onzinverschil Iedereen met een beetje militair benul had al lang voor de Russische invasie van Oekraïne kunnen weten dat veel wapens niet als puur defensief of offensief te duiden zijn. 
Foto MCD Aaron Zwaal Deze kistjes passen ons allemaal Een nieuwe vermaatschappelijking van de krijgsmacht kan de organisatie veranderen in een dynamisch en adaptief systeem.
Foto Europese Commissie Inlichtingen en de EU Multilaterale inlichtingensamenwerking binnen de EU is door de nationale soevereiniteit, een leidend beginsel in externe veiligheid, nog altijd lastig.

Artikelen

Foto MCD Peter van Bastelaar Voorbij de heilige huisjes Aan de hand van drie heilige huisjes kan onderzocht worden of de gebruikelijke denkwijze over de inlichtingenproducent-klantrelatie ook standhoudt binnen het militaire inlichtingendomein.
Foto US Army De toekomst van de MIVD Bij het bepalen van het toekomstbeleid moet de MIVD inzetten op aanpassingsvermogen, met als sleutelbegrippen complexiteit, open bronnen en datagedreven werken.
x51d9_k74t.jpg Maritieme manoeuvres tijdens landconflict Oekraïne De vlootbewegingen van de grootmachten tijdens de huidige crisis rond Oekraïne zijn beter te begrijpen door een analyse van de maritieme inzet tijdens de Jom Kippoer-oorlog in 1973.

Nieuws

Foto US Army Avondconferentie Verdediging tegen ballistische raketten Tijdens een avondconferentie van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie op donderdag 15 december 2022 gaan deskundigen in discussie over de verdediging tegen ballistische raketten.
Foto US Army Webinar Operation INTERFLEX On 7 December the RUSI webinar about Operation INTERFLEX, the British Army's Contribution to the Training of Ukrainian Forces, will zoom in on the results so far.
Met geweer en geduld Oud-OMLT’ers: vraag het boek 'Met geweer en geduld' aan Voor oud-leden van het Operational Mentoring and Liaison Team is gratis het boek Met geweer en geduld beschikbaar.

Over de horizon

Foto MCD Joyce Rutjes Multatuli-lezing 2022 Mart de Kruif In de Multatuli-lezing die hij onlangs uitsprak gaat luitenant-generaal b.d. Mart de Kruif onder meer in op de drie componenten van militair vermogen.
Foto US Army Jason Johnston Dr. Tom Simoens analyses Combined Arms Warfare In an article for The Defence Horizon Journal Tom Simoens analyses why Combined Arms Warfare remains a key concept and argues that every future officer should be familiar with it.
Foto US Army Ryan Matson Nieuwe Amerikaanse National Defense Strategy De Amerikaanse National Defense Strategy 2022 gaat onder meer uit van vergaande geopolitieke en technologische veranderingen.

Boeken

Malkasian The American War in Afghanistan: A History Dit boek door Carter Malkasian is een goed startpunt voor eenieder die meer inzicht wil in de internationale (lees: Amerikaanse) en Afghaanse context waarbinnen ook de Nederlandse militairen optraden.

Columns

Photo USAFRICOM Mali Afrika is (nog steeds) de toekomst Het terrein van de Sahara is ideaal voor guerrilla-oorlogvoering en na de Franse terugtrekking is er weinig tegenwicht over, wat jihadisten in de kaart speelt.

RetroSpectator

Foto Beeldbank NIMH ‘Alle mogelijkheden die het terrein biedt’ De nauwe samenwerking binnen de NAVO zou er toe leiden dat Nederlandse eenheden zouden gaan oefenen met Amerikaanse geografische studies, voorzag reserve-kapitein der artillerie D.G. Montagne in de jaren na de Tweede Wereldoorlog.