Colofon

De Militaire Spectator is een magazine voor de krijgswetenschappen dat verschijnt sinds 1832.

 

Samenstelling redactie:

Luitenant-generaal b.d. ir. R.G. Tieskens – hoofdredacteur

Drs. A. Alta

Kolonel Marns drs. G.F. Booij EMSD

Kolonel dr. L. Boskeljon-Horst

Brigade-generaal prof. dr. A.J.H. Bouwmeester

Dr. A. Claver

Drs. P. Donker

Cdre KLu b.d. F. Groen (plv. hoofdredacteur)

Kapitein (R) L.J. Leeuwenburg MA (e-outreach)

Kolonel mr. dr. B.M.J. Pijpers 

Mr. drs. A. van Vark KMar

KLTZ drs. H. Warnar

Dr. R. de Winter

Bureauredactie

M. Katsman MA

Dr. F.J.C.M. van Nijnatten (eindredactie)

Adres:

NIMH

Postbus 90701

2509 LS Den Haag

E-mail: redactie.militaire.spectator@mindef.nl

Het overnemen van inhoud van de website of uit de gedrukte Militaire Spectator is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de redactie. 

De Militaire Spectator is aangesloten bij de European Military Press Association.