Foto ISAF Breretons schaduw Belang en ernst van het oorlogsrecht vragen van Defensie een proactieve houding en daarom past de radiostilte niet die intrad sinds het verschijnen van het Brereton Report over onrechtmatig geweldgebruik door Australische militairen in Uruzgan.
Foto MCD Gerben van Es De Slag om Chora (deel 2) De inzet van vuur- en luchtsteun bij de Slag om Chora in juni 2007 is alleen te analyseren via de omstandigheden waarin de TFU-commandant zijn besluiten moest nemen.
Foto MCD De Slag om Chora (deel 1) De Slag om Chora in juni 2007 is in meerdere opzichten een belangrijke gebeurtenis geweest voor Nederland, en de Nederlandse krijgsmacht in het bijzonder.
Foto U.S. Army, Tracy R. Weeden Politie- en legervrouwen in Afghanistan De veiligheidssituatie van Afghaanse politie- en legervrouwen is na de NAVO-interventie verslechterd doordat genderconcepten in de clansamenleving niet aanslaan.
202110 Ten Cate thumbnail.JPG Waarom mislukte 'Afghanistan'? Waarom is het niet gelukt om na de korte en succesvolle ‘9/11-oorlog’ van 2001 en de val van het eerste Taliban-regime (1996-2001) een ander, beter en stabieler Afghanistan te bouwen?
40j_l76_o.jpg Je wordt bedankt, Bin Laden ‘Afghanistan is niet maakbaar en zeker niet van buitenaf. Dat is de grootste les van de afgelopen twintig jaar’, zegt Jorrit Kamminga, auteur van het boek Je wordt bedankt, Bin Laden, in een interview met de Militaire Spectator.
202109 Matser thumbnail.JPG Afghanistan Het Westen onderschat de kracht van andere culturen, zoals ook weer in Afghanistan is gebleken. Nederland moet daarom misschien de hoofdtaken van zijn krijgsmacht eens goed tegen het licht houden.
Jaus Muller.jpg De pampergeneratie die groot werd in Afghanistan Een docent tactiek op het KIM schreef in 1990 laatdunkend over zijn groep cursisten dat ze tot een ‘pampergeneratie’ behoorden; grote onzin, want terugkijkend is het juist deze generatie geweest die tussen 2002 en nu bijna zonder pauze op uitzending werd gestuurd.