Foto Rijksoverheid De wetenschapstoets als agenda voor strategievorming De Defensienota 2022 is onderworpen aan een wetenschapstoets. Deze vormt een goed bruikbare agenda voor toekomstig onderzoek naar strategievorming.
Foto MCD Strategische autonomie in 4 dimensies Strategische autonomie van de Europese Unie kan niet bereikt worden met alleen intenties en boeiende beschouwingen: het vraagt om een doelgerichte aanpak in 4 dimensies.
Foto MCD, Gregory Fréni Wetenschapstoets Defensienota ‘Sterker Nederland, veiliger Europa’ Uit de wetenschapstoets op de Defensienota blijkt met name de noodzaak van een interdepartementale veiligheidsanalyse in de context van internationale samenwerking.
vinke.JPG Het intensiveren van Nederlands-Amerikaanse militaire samenwerking in het ruimtedomein Intensivering van de militaire samenwerking tussen Nederland en de VS in het ruimtedomein heeft veel potentie, waarbij de Nederlandse krijgsmacht maximaal zou kunnen profiteren van ontwikkelingen in deze technologisch hoogwaardige sector.
mare us.jpg Haal mahjong maar uit de kast Volgens KTZ b.d. ir. Jeroen Franken, voormalig defensieattaché in Beijing, speelt China strategisch mahjong, een spel gericht op het vastzetten van de tegenstander; om bij te blijven zal het Westen hetzelfde spel moeten leren spelen.
Sellmeijer.jpg In het spanningsveld tussen wetenschap en beleid In een interview met de Militaire Spectator houdt luitenant-kolonel Carel Sellmeijer, projectleider van de nieuwe Nederlandse Defensie Doctrine, een stevig pleidooi voor de oprichting van een Joint Warfare Centre waarin plek is voor fulltime joint doctrineschrijvers in de werkomgeving van de CDS.
Task Force Uruzgan TFU.jpg Strategische vaagheid Sinds de TFU-missie ligt bij de landmacht steeds meer nadruk op het grootschalig conflict, wat contrasteert met de daadwerkelijke inzet en een aanwijzing lijkt voor een gebrek aan strategische visie van hogerhand.
Militaire Spectator.jpg Defensie, quo vadis? Strategisch pragmatisme heeft Nederland veel goeds gebracht. Toch zou het goed zijn om de militaire strategievorming en de vorming van militair beleid terug te brengen binnen de krijgsmacht.