Foto Europese Commissie Inlichtingen en de EU Multilaterale inlichtingensamenwerking binnen de EU is door de nationale soevereiniteit, een leidend beginsel in externe veiligheid, nog altijd lastig.
Foto Europese Commissie Cyberoperaties en de EU Bij de hervorming van het veiligheidsdenken zou de EU zich ook moeten richten op de informatieomgeving, inclusief cyberspace.
Foto MCD Op weg naar een Europese Defensie Unie Met onderzoek is vast te stellen of de 25 EU-landen binnen de PESCO naar elkaar zijn toegegroeid in het bieden van EU-brede veiligheid en defensie.
202203 Mengelberg thumbnail.jpg EU en NAVO: concurrerend of complementair? Europese strategische autonomie, waar en wanneer die nodig is, kan leiden tot een verdere versterking van de EU-NAVO-relatie.
Europese Defensie De actualiteit van de Europese Defensiegemeenschap (1950-1954) Nu er weer volop gesproken wordt over een Europees leger, is het interessant te kijken naar de voortrekkersrol van Nederland in de vorige eeuw.
202201 Interview thumbnail.jpg ‘Europese Veiligheidsraad helpt schakelen tussen EU en NAVO’ Dat het kabinet Rutte-IV het idee voor een Europese Veiligheidsraad actief wil onderzoeken is een stap voorwaarts, zegt prof. dr. Luuk van Middelaar.
Foto EU Het toenemende belang van de Europese Unie voor veiligheid en defensie Terwijl Europa nog maar net uit het dal van de economische crisis krabbelt, breken strategische denkers in Brussel hun hoofd over de verslechterende veiligheidssituatie en de Europese onmacht om daar wat aan te doen.
Collar_thumbnail[1].jpg Nederlands-Belgische militaire samenwerking in de European Battlegroup Nederland en België voelen de spanning tussen de behoefte aan operationele capaciteiten en de daling van defensiebegrotingen. In de huidige tijd van bezuinigingen op het defensieapparaat moeten zij optimaal gebruik maken van hun militaire middelen.