Buchan.jpg The Hacker and the State In The Hacker and the State komt Ben Buchanan met waardevolle analyses en een overzichtelijke beschrijving van de grootste cyberaanvallen van de afgelopen tien jaar.
Foto Pakhuis de Zwijger ‘Een ongekende digitale wapenwedloop’ De individuele privacy is ernstig in het geding, terwijl veiligheidsdiensten dagelijks bezig zijn cyberaanvallen op vitale doelen af te slaan en zelf doelwitten in kaart te brengen. Doet Nederland genoeg voor zijn digitale veiligheid? Huib Modderkolk stond stil bij die vragen tijdens de presentatie van zijn boek Het is oorlog maar niemand die het ziet.
Defensie Cyber Commando 2.jpg Defensie in het digitale domein Nu de notie dat cyberwarfare realiteit geworden is steeds verder doordringt en het Defensie Cyber Commando in de loop van 2017 operationeel wordt, rijst de vraag welke rollen Defensie in het digitale domein speelt.
Ducheine-10.jpg Besluitvorming bij cyberoperaties De oprichting van het Defensie Cyber Commando markeert een stap in de militaire ontwikkeling in het digitale domein. De regering beschikt vanaf medio 2015 over dit digitale militaire vermogen. Bij dit vermogen horen niet slechts capaciteiten, maar ook conceptuele en mentale componenten.
Cyber Cyber-operaties en militair vermogen Nederland lijkt in toenemende mate het slachtoffer te zijn van cyberaanvallen. Dat wil zeggen: van cybercriminaliteit, -spionage en -(h)ac(k)tivisme. Deze ‘aanvallen’ op DigiD, ING of iDeal waren niet de dreigingen die de minister van Defensie in juni 2012 voor ogen had toen hij de Defensie Cyber Strategie (DCS) lanceerde.