Auteur

128 resultaten. Pagina 3 van 11.
Luc Panhuysen Het monsterschip Het monsterschip In Het monsterschip weet Luc Panhuysen de grootsheid van luitenant-admiraal Maarten Harpertszoon Tromp treffend naar voren te brengen.
Den Beer Poortugael De vredelievendste oorlogsman De vredelievendste oorlogsman over generaal J.C.C. den Beer Poortugael is een interessante uitgave voor zowel de liefhebber van militaire geschiedenis als de geïnteresseerde in de geschiedenis van het internationaal recht.
Putin's Wars Putin’s Wars In 'Putin's Wars' redeneert Mark Galeotti niet vanuit het Westen, maar vanuit het Kremlin en Vladimir Poetin: de inzichten die dat oplevert maken het boek tot een must-read.  
On Operations On Operations Het boek On Operations van Brett Friedman is aan te bevelen voor elke professional die iets van doen heeft met het operationele niveau.
Foto ANP ‘De aanname ‘zoiets doen wij tegenwoordig niet meer’ zou kortzichtig zijn’ In een interview met de Militaire Spectator lichten Thijs Brocades Zaalberg en Bart Luttikhuis toe waarom zij voor hun bundel Empire’s Violent End kozen voor de comparatieve methode.
Hawija Hawija Het boek 'Hawija' verzandt door een onlogische opzet, een gekleurd beeld over statelijk geweld en een veelvoud aan deelonderwerpen en auteurs in een rommelige ‘j’accuse’ over burgerslachtoffers.
Bob de Graaff Ongekend en onderscheidend Met zijn boek Ongekend en onderscheidend levert Bob de Graaff een zeer waardevolle bijdrage aan de kennis over de geschiedenis van het Nederlandse inlichtingendomein in het algemeen en die van de MIVD in het bijzonder.
De minister en de majesteit De minister en de majesteit In zijn biografie 'De minister en de majesteit' stelt auteur Tobias van Gent met argumenten het beeld van oud-minister van Defensie Adriaan Dijxhoorn bij. 
Mars Adapting, Frank G. Hoffman Mars Adapting Dit boek bespreekt adaptatie door de krijgsmacht in oorlogstijd. Wat zijn factoren voor succes?
Simon Akam The Changing of the Guard The Changing of the Guard Simon Akam beschrijft in The Changing of the Guard diverse aspecten en gebeurtenissen van de Britse militaire inzet in de afgelopen twintig jaar en komt tot enkele opmerkelijke conclusies.
Cover Extreme Sicherheit Extreme Sicherheit / Das Netzwerk der Neuen Rechte De boeken Extreme Sicherheit en Das Netzwerk der Neuen Rechte geven een inkijk in de discussie die in Duitsland speelt rond rechtsextremisme in de Bundeswehr en de omgang daarmee.
Malkasian The American War in Afghanistan: A History Dit boek door Carter Malkasian is een goed startpunt voor eenieder die meer inzicht wil in de internationale (lees: Amerikaanse) en Afghaanse context waarbinnen ook de Nederlandse militairen optraden.