Photo NATO ‘Maybe Russia cannot be deterred’ 'We should have listened to the Baltic states and Poland earlier' was a key sentiment during the Lennart Meri Conference in Tallinn. Building resilience and readiness is crucial if deterrence against Russia fails.
Foto MCD, Aaron Zwaal Militair ethiekonderwijs voor officieren Een onderzoek naar ethiekonderwijs voor landmachtofficieren wijst uit dat daarover geen gedeelde visie bestaat, terwijl structurele afstemming ontbreekt.
Foto NAVO Hoe vertellen we het de gewone Rus? De westerse sancties tegen Moskou zouden er mede toe moeten leiden dat de Russische bevolking de druk op het regime in het Kremlin verhoogt, maar is dat wel realistisch? 
Foto US Air Force Eric Dietrich ‘Airpower is the answer’ Op het jaarlijkse Air Warfare Symposium van de Amerikaanse Air & Space Forces Association in Denver stond China centraal als de belangrijkste dreiging. 
Foto ANP Limits of Russian operational art The Kremlin’s ‘special military operation’ in Ukraine failed to achieve a swift victory because of Russia’s inability to learn from previous conflicts.
Foto ANP Russische nucleaire doctrine: een inkijk in diepliggende angsten Russische kruisvluchtwapens en ballistische raketten kunnen ook een nucleaire lading dragen en spelen volgens Russische militaire theoretici ook dan een belangrijke rol op het slagveld.

Artikelen

Afbeelding Georgina Earle Excuses aan Dutchbat III De Nederlandse regering maakte in juni 2022 excuses aan Dutchbat III, maar wat betekent dat voor de relatie tussen de krijgsmacht en de staat?
Foto MCD, Martijn Beekman Voorvalonderzoek contraproductief? Het nadrukkelijker verbinden van fysieke en sociale veiligheid en just culture kan het lerend vermogen van de defensieorganisatie versterken.
Foto MCD, Christian Schrik Officieren weer leren vechten De Nederlandse krijgsmacht is veel kennis over optreden op het gevechtsveld kwijtgeraakt en moet officieren beter voorbereiden op oorlog met een reële vijand.

Nieuws

Foto MCD Scriptieprijs VID – inzenden tot 1 oktober De Vereniging Informatici Defensie roept op tot het inzenden van bachelor- of masterscripties of wetenschappelijke artikelen voor de jaarlijkse René Olthuisprijs.
The Netherlands Journal of War Studies The Netherlands Journal of War Studies: Call for papers This year the Militaire Spectator publishes a special edition (open access) focused on the future of war studies. The deadline for submitting papers is 15 September 2023.
MS 9-2022 English Militaire Spectator English edition about NLD DISS The special English edition of the Militaire Spectator about NLD DISS has been published and can be read here.

Over de horizon

NL ARMS 2022 Read now: NL ARMS 2022 NL ARMS 2022: Towards a Data-Driven Military. A Multidisciplinary Perspective  
Foto US Army Special Militair Rechtelijk Tijdschrift: De oorlog in Oekraïne Lees de special van het Militair Rechtelijk Tijdschrift over de oorlog in Oekraïne.  
Russia Conference The Conference on Russia 2023 Papers The University of Tartu Press has published the papers of the upcoming Conference on Russia, entitled 'The winter of Russia's discontent. Russia’s Futures from Within and Without.'

Boeken

Luc Panhuysen Het monsterschip Het monsterschip In Het monsterschip weet Luc Panhuysen de grootsheid van luitenant-admiraal Maarten Harpertszoon Tromp treffend naar voren te brengen.

Columns

Foto MCD Hille Hillinga Aspecten van herdenken Een van de recente veranderingen rond herdenken is dat niet langer uitsluitend de tijdens het gevecht gesneuvelde militairen worden herdacht, maar ook militairen en veteranen die tijdens hun inzet dusdanig lichamelijk of psychisch gekwetst raakten dat ze daarvan langdurig en mogelijk blijvend hinder ondervonden.

RetroSpectator

Beeldbank NIMH Michael Horree ‘Diepgaande studie krijgsgeschiedenis voor ieder officier noodzakelijk’ Voor iedere officier is het belangrijk de juiste lessen uit de krijgsgeschiedenis te kennen, maar tot naäperij moet dan niet leiden, stond in 1955 in de Militaire Spectator.