Storymap Vestingwet 1874 van het NIMH

De in 1874 na jarenlange discussie aangenomen Vestingwet regelde de prioriteit van bepaalde verdedigingswerken. De Nieuwe Hollandse Waterlinie moest de hoofdverdedigingslinie worden.

De Vestingwet had niet alleen militaire invloed, maar drukte ook een stempel op de ontwikkeling van steden en werd op veel plaatsen bepalend voor het landschap. De Storymap van het NIMH geeft hierover historische uitleg, geïllustreerd met kaarten en foto's.

Foto Beeldbank NIMH