Openbaar jaarverslag MIVD: dreigingsniveau tegen Nederland is hoog

In het openbaar jaarverslag gaat de MIVD nader in op de dreiging die uitgaat van Rusland, China, Iran en Noord-Korea. Tevens waarschuwt de dienst voor operaties in de grey zone, een gebied waarin ook niet-statelijke actoren tegen Nederland en zijn bondgenoten ageren. 

De dienst constateert dat Nederland te maken heeft met ongewenste kennis- en technologieoverdracht en strategische afhankelijkheden, reden waarom de MIVD en de AIVD in 2023 de samenwerking op het gebied van economische veiligheid hebben uitgebreid. Volgens de MIVD zijn statelijke actoren volop bezig vitale infrastructuur in Nederland in kaart te brengen.

Foto Tineke Dijkstra