centurion.jpg Identiteitscrisis: ‘Ik denk, dus ik ben’ Het vergt durf en mentale lenigheid om onze geconstrueerde ‘waarheden’ over conflict, slagkracht, identiteit en leiderschap ter discussie te stellen.
Foto MCD Jarno Kraayvanger Weerbaarheid tegen desinformatie: waar blijft de can do-mentaliteit van de krijgsmacht? Desinformatie is onze wereld binnengeslopen en gaat niet meer weg;  hoe weerbaar zijn we en waar is de can do-mentaliteit van Defensie?
twitter thumbnail.jpg De twitterende tegenstander Als een grote, westerse mogendheid niet in staat is om de ‘taal’ van de opponent te spreken, zal zij nooit haar wil aan de tegenstander op kunnen leggen en een conflict ook niet kunnen winnen.