KTZ drs. H. Warnar

Henk Warnar is universitair hoofddocent maritiem optreden aan de Nederlandse Defensie Academie.

Artikelen

Alkibiades Ilja Leonard Pfeijffer heeft met zijn omvangrijke historische roman Alkibiades niet alleen een boeiend verhaal geschreven, maar ook een uitermate waardevolle bijdrage aan de Nederlandse krijgskunde geleverd.
Image
Foto Beeldbank NIMH
Indië-onderzoek, begrip en oordeel Het Indië-onderzoek van het NIOD, KITLV en het NIMH deed bij publicatie veel stof opwaaien. Een aantal militairen vindt dat ze onterecht in de beklaagdenbank zitten. Hoe is deze onvrede te verklaren?
Image
63j9o6_kk7g.jpg
Marinegeschiedenis is het stiefkind in Krijgsgeweld en kolonie In Krijgsgeweld en kolonie had de redactie meer gebruik kunnen maken van marineliteratuur, want nu is er te weinig aandacht voor strategie.
Image
x51d9_k74t.jpg
Maritieme manoeuvres tijdens landconflict Oekraïne De vlootbewegingen van de grootmachten tijdens de huidige crisis rond Oekraïne zijn beter te begrijpen door een analyse van de maritieme inzet tijdens de Jom Kippoer-oorlog in 1973.
Image
nye0_6yfr.jpg
‘Be authentic and do as I say’ In een interview met de Militaire Spectator praat Marenne Jansen over haar onderzoek naar de opleiding van infanterieofficieren, over het durven nemen van risico’s in het onderwijs aan cadetten en wat ze zou veranderen als ze zelf commandant van de NLDA zou zijn.
Image
fu639_kg06.jpg
Marinediplomatie: instrument in het Nederlandse evenwichtsbeleid De inzet van Zr.Ms. Evertsen als onderdeel van een Britse Carrier Strike Group in de Zwarte Zee leidt tot verschillende reacties van commentatoren, maar marineschepen zijn juist een symbool van vrijheid en een middel waarmee Den Haag een typisch Nederlands evenwichtsbeleid kan voeren.
Meningen van anderen: Verkenner onderwater
Image
Militaire Spectator 11-2013 1 kopie.jpg
Marktwerking bij de bestrijding van piraterij
Image
Militaire Spectator 7-8-2012 1 kopie.jpg
De strijd tussen de olifant en de walvis