Auteur

50 resultaten. Pagina 4 van 5.
Foto Beeldbank NIMH ‘Aflossing na vijfentwintig dienstjaren’ De ingebruikname van de 4-tonner in 1977, officieel de DAF YA 4440 (vanaf 1989 model 4442), haalde het editoriaal van de Militaire Spectator.   
Foto Beeldbank NIMH ‘IJsvlakte onbruikbaar voor troepenbewegingen’ Inundatie is in de Nederlandse geschiedenis een beproefd middel geweest in de verdediging tegen binnenvallende vijanden en ook in de Militaire Spectator was er de nodige aandacht voor.
Foto Beeldbank NIMH De ‘grote Amerikaanse deterrent’ J. van Eeghen en R Bongers legden in 1971 in de Militaire Spectator het idee van afschrikking uit, waarbij Amerikaanse nucleaire wapens zouden voorkomen dat in Europa oorlog uitbrak.
Foto Beeldbank NIMH Een ‘ietwat mysterieus aandoend apparaat’ Het lijkt lichtjaren geleden dat ir. E. Mahler in de Militaire Spectator een artikel schreef om ‘de lezer wat meer vertrouwd te maken met de digitale computer’ en voorspellingen deed over de rol van het apparaat in toekomstige oorlogvoering.
Foto Beeldbank NIMH Pandemieën en ‘een miniatuur stukje land als het onze’ In een onderzoek uit 1931 naar de militair-hygiënische dienst tijdens de mobilisatie van 1914-1918 beschrijven J.P. Bijl en H. Peeters in de Militaire Spectator de werkwijze van die dienst bij een aantal infectieziekten, uiteenlopend van tyfus tot geslachtsziekten.
Foto Beeldbank NIMH ‘Zijn de leiders van huidige generaties te klein van formaat?’ ‘Naar veler oordeel is Europa - misschien is het beter te zeggen de westelijke wereld - momenteel niet gezegend met visionaire en krachtdadige politieke leiders, die in staat zijn veel mensen zo te inspireren dat ze bereid zijn offers te brengen voor de toekomst’, schreef professor A. van Staden in 1994 in de Militaire Spectator.
Foto Beeldbank NIMH ‘Een lawine van geruchten en onware berichten’ Kapitein der infanterie J. Houtzagers schreef in 1956 in de Militaire Spectator over de gevaren van de propagandamachine van de Sovjet-Unie voor Nederlandse militairen en burgers.
Foto Beeldbank NIMH Minister bezorgd om manschappen in ‘onoogelijke en warme zolderkamers’ Door ruimtegebrek moesten militairen eind 19e eeuw ook op galerijen liggen, in de luchtlagen ‘die meer dan de lager gelegene zijn bezwangerd met de uitwasemingen en ademhalingsproducten der bewoners en met het stof dat door deze wordt omhoog gedreven’, schreef minister Kornelis Eland.
Foto Beeldbank NIMH ‘De waarheid...zoo onaangenaam voor de Duitschers’ J.J.C.P. Wilson, generaal-majoor van de generale staf, vond na de oorlog dat bij veel lezers van de Militaire Spectator terecht de vraag gerezen kon zijn of de feiten in de artikelen van mei 1940-mei 1942 wel klopten.
Foto Beeldbank NIMH Operaties Manna en Chowhound Als repercussie op de spoorwegstaking in september 1944 houdt de Duitse bezetter de aanvoer van voedsel en brandstof naar de Randstad tegen, waardoor er een acute hongersnood ontstaat.
NIMH Erik van Oosten De bevrijding van Oost- en Noord-Nederland Terwijl Zuid-Nederland eind 1944 was bevrijd moesten Nederlanders boven de rivieren nog maanden bezetting verduren.
Foto Beeldbank NIMH ‘Groote vlammen werden waargenomen’ No. 320 (Dutch) Squadron RAF werd op 1 juni 1940 opgericht. Het personeel van de Marine Luchtvaartdienst dat in mei 1940 naar Groot-Brittannië uitweek vormde de kern.