‘Hoeveel indruk deze tocht op de Engelschen maakte, blijkt uit de boeken der Engelsche geschiedschrijvers, die vermelden, dat de bevolking van Londen uit angst door het opdringen van de Hollandsche vloot in paniek de stad verliet met achterlating van geld en goederen’. In een overzicht over de wapenfeiten van het Korps Mariniers mag de roemruchte Tocht naar Chatham (juni 1667) natuurlijk niet ontbreken.[1] Kort daarvoor was ‘het landvolk, dat aan boord diende, het schuim der natie’ vervangen door zeesoldaten in vaste dienst: het ‘Regiment de Marine’.

 

Na de Tocht werd de Vrede van Breda gesloten: ‘Het doel was bereikt; onder onzen dwang op Engeland was een voor ons voordelige vrede gesloten en de vloot keerde met roem beladen in het vaderland terug’.

 

Inmiddels kunnen de Engelsen wel leven met de nederlaag van 1667. In 2017 werd gezamenlijk en op vriendschappelijke wijze de 350e verjaardag gevierd van de Battle of Medway, zoals de gebeurtenis heet in Engeland. Prins Maurits opende in Engeland een tentoonstelling over de slag en nam de vlootschouw af van de inkomende Nederlandse vloot. De activiteiten in Chatham stonden vooral in het teken van vriendschap tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Het artikel ‘The impact of Brexit on the UK-Netherlands defence and security cooperation’ in deze editie liet zien dat die vriendschap, ook op militair gebied, tegenwoordig heel sterk is.

 

 


[1]Het Korps Mariniers 1665-1940’, editoriaal, Militaire Spectator 109 (1940) (12) 519-521.

Over de auteur(s)