Redactie

Artikelen

Image
Photo US Army Alexander Skripnichuk
Benoît Verbreuk and Gregory Teulingkx analyse Russian urban operations In their article 'From the (dis)illusion of combined arms manoeuvre to the war of attrition: the deficiencies of the Russian Battalion Tactical Group in urban operations' Benoît Verbreuk and Gregory Teulingkx analyse the inferior performance of the Russian army in urban areas i
Generaal Haex aan de wieg en het graf van de IJssellinie Joop Haex zag in de IJssel potentie en noodzaak om Nederland beter te beschermen in de Koude Oorlog.
‘De schim van Hitler’ De Russische overval op Praag in 1968 wordt vaak vergeleken met de invasie van Hitler in Tsjecho-Slowakije, schreef J.R.
Image
Foto US Army Ryan Matson
Nieuwe Amerikaanse National Defense Strategy De Amerikaanse National Defense Strategy 2022 gaat onder meer uit van vergaande geopolitieke en technologische veranderingen.
Image
Foto MCD Joyce Rutjes
Multatuli-lezing 2022 Mart de Kruif In de Multatuli-lezing die hij onlangs uitsprak gaat luitenant-generaal b.d. Mart de Kruif onder meer in op de drie componenten van militair vermogen.
‘Alle mogelijkheden die het terrein biedt’ De nauwe samenwerking binnen de NAVO zou er toe leiden dat Nederlandse eenheden zouden gaan oefenen met Amerikaanse geografische studies, voorzag reserve-kapitein der artillerie D.G. Montagne in de jaren na de Tweede Wereldoorlog.
Image
Foto Rijksoverheid
De wetenschapstoets als agenda voor strategievorming De Defensienota 2022 is onderworpen aan een wetenschapstoets. Deze vormt een goed bruikbare agenda voor toekomstig onderzoek naar strategievorming.
‘Altoos vrolijk en vergenoegd was hij’ Geboren in Venlo in 1796 en als 15-jarige zijn militaire loopbaan begon
Image
Foto ISAF
Breretons schaduw Belang en ernst van het oorlogsrecht vragen van Defensie een proactieve houding en daarom past de radiostilte niet die intrad sinds het verschijnen van het Brereton Report over onrechtmatig geweldgebruik door Australische militairen in Uruzgan.
Image
Foto MCD
Turen in de mist Meer dan ooit is (digitale) frictie onderdeel van het strijdtoneel, met als resultaat de fog of war 2.0.