Het vermogen om historische en hedendaagse conflicten te beoordelen, te analyseren en de gelegenheid bieden om daarvan te leren is een kerntaak van de Militaire Spectator. Het tijdschrift, opgericht in 1832, is een gezaghebbend platform voor militairen, wetenschappers en ambtenaren om te publiceren en het debat aan te gaan over krijgswetenschappen, daaraan verwant beleid en de militaire beroepspraktijk. Sinds 1972 geeft de Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap, in opdracht van het ministerie van Defensie, de Militaire Spectator uit als wetenschappelijk tijdschrift over krijgswetenschappen.

Maar tijden veranderen! Zeker, de Militaire Spectator blijft het platform waar officieren, medewerkers en geïnteresseerden in defensie hun opvattingen en inzichten over het militaire metier kunnen delen. De laatste jaren kreeg de redactie echter steeds vaker te maken met auteurs die hun werk graag willen publiceren onder een in de wetenschap gangbare procedure, namelijk double-blind peer-reviewed. Daarom start de Militaire Spectator een nieuwe rubriek en biedt het tijdschrift onderzoekers en wetenschappers nu de mogelijkheid om de resultaten van hun inspanningen te publiceren naar wetenschappelijke maatstaven.

Deze speciale editie van de Militaire Spectator is geheel gevuld met artikelen die de redactie publiceert in de rubriek The Netherlands Journal of War Studies (NJWS). De editie bevat vijf artikelen die voldoen aan de wetenschappelijke maatstaven, dat wil zeggen double-blind peer-reviewed. Op de website van de Militaire Spectator zijn deze peer-reviewed artikelen toegankelijk en herkenbaar via het dossier NJWS. Uiteraard blijft het niet bij deze editie. De redactie is van plan om in de toekomst, naast de artikelen en rubrieken die de lezers gewend zijn, meer NJWS-artikelen uit te brengen.

Deze uitgave is tot stand gekomen door de ijverige en niet aflatende inspanningen van kolonel dr. Peter Pijpers en drie jonge wetenschappers die mede het initiatief namen voor het NJWS: luitenant-kolonel Ivor Wiltenburg MA, luitenant-kolonel dr. Martijn van der Vorm en Kapitein Lysanne Leeuwenburg MA. Ivor overleed helaas in september 2023; deze editie is aan hem opgedragen.

Over de auteur(s)