Auteur

50 resultaten. Pagina 2 van 5.
Beeldbank NIMH Michael Horree ‘Diepgaande studie krijgsgeschiedenis voor ieder officier noodzakelijk’ Voor iedere officier is het belangrijk de juiste lessen uit de krijgsgeschiedenis te kennen, maar tot naäperij moet dan niet leiden, stond in 1955 in de Militaire Spectator.
Foto NAVO ‘Een heldenzwaard is beter dan de sterkste vesting’ 'Dat men de middelen die men heeft niet alleen wéét te gebruiken, maar bovenal ook durft gebruiken' is van beslissende betekenis, liet Finland zien in de winteroorlog tegen de Sovjet-Unie.
Foto Beeldbank NIMH ‘Officieren weer leren schaken’ Majoor H. Quax breekt een lans voor het incorporeren van schaken in onze officiersopleidingen.
Foto U.S. Navy, Tyler Thompson Ballonnen, zeelieden en spionnen Afgelopen weken was er veel te doen over Chinese luchtballonnen boven de VS en andere landen. De luchtballon is een beproefd militair hulpmiddel, blijkt uit diverse verhandelingen in de Militaire Spectator.
Foto Beeldbank NIMH Generaal Haex aan de wieg en het graf van de IJssellinie Joop Haex zag in de IJssel potentie en noodzaak om Nederland beter te beschermen in de Koude Oorlog.
Foto ANP, Josef Koudelka, Magnum ‘De schim van Hitler’ De Russische overval op Praag in 1968 wordt vaak vergeleken met de invasie van Hitler in Tsjecho-Slowakije, schreef J.R. Evenhuis kort na de gebeurtenis, maar men vergeet een belangrijk verschil: een invasie van een vijandelijk land, staat in het waardensysteem nog nét hoger aangeschreven dan een verradelijke 'coup de main' tegen een bondgenoot.
Foto Beeldbank NIMH ‘Alle mogelijkheden die het terrein biedt’ De nauwe samenwerking binnen de NAVO zou er toe leiden dat Nederlandse eenheden zouden gaan oefenen met Amerikaanse geografische studies, voorzag reserve-kapitein der artillerie D.G. Montagne in de jaren na de Tweede Wereldoorlog.
Franciscus Herckenrath ‘Altoos vrolijk en vergenoegd was hij’ Geboren in Venlo in 1796 en als 15-jarige zijn militaire loopbaan begonnen als cadet van de Bataafse Republiek zou Franciscus Herckenrath uiteindelijk onder vier vlaggen dienen.
Foto ANP ‘Betaalde agenten (minste soort)’, 'toneelspel' en volkskarakter 'Het is uiteindelijk de taak van het inlichtingenwerk, ‘gegevens over de potentiële vijand te verzamelen, waar en hoe dan ook!’, schreef luitenant-kolonel A. Wolting in de Militaire Spectator.
Falklandoorlog Iets over de lessen van de Falklandoorlog King's College London wijdde onlangs een seminar aan de lessen van de Falklandoorlog, maar in de Militaire Spectator werd al veel eerder teruggekeken op het conflict en het belang van de eilanden.
Foto Beeldbank NIMH ‘Duidelijk maken waar de grenzen van het toelaatbare lopen’ Drs. G.W.F Vigeveno schreef in de Militaire Spectator een vooruitblik op de top van Belgrado van 1977, waarbij de betrokken partijen de naleving van de Helsinki-akkoorden zouden evalueren, en stelde het nut van détente ter discussie.
China 2 ‘China’s werkelijke militaire macht’ ‘Men heeft China wel eens een “slapende reus” genoemd. Ik geloof dat wij de activiteiten van slapende reuzen niet te vlug moeten onderschatten’, schreef cadet-vaandrig J.M.J. Bosch in 1970 in de Militaire Spectator.