Auteur

45 resultaten. Pagina 2 van 4.
Foto ANP, Josef Koudelka, Magnum ‘De schim van Hitler’ De Russische overval op Praag in 1968 wordt vaak vergeleken met de invasie van Hitler in Tsjecho-Slowakije, schreef J.R. Evenhuis kort na de gebeurtenis, maar men vergeet een belangrijk verschil: een invasie van een vijandelijk land, staat in het waardensysteem nog nét hoger aangeschreven dan een verradelijke 'coup de main' tegen een bondgenoot.
Foto Beeldbank NIMH ‘Alle mogelijkheden die het terrein biedt’ De nauwe samenwerking binnen de NAVO zou er toe leiden dat Nederlandse eenheden zouden gaan oefenen met Amerikaanse geografische studies, voorzag reserve-kapitein der artillerie D.G. Montagne in de jaren na de Tweede Wereldoorlog.
Franciscus Herckenrath ‘Altoos vrolijk en vergenoegd was hij’ Geboren in Venlo in 1796 en als 15-jarige zijn militaire loopbaan begonnen als cadet van de Bataafse Republiek zou Franciscus Herckenrath uiteindelijk onder vier vlaggen dienen.
Foto ANP ‘Betaalde agenten (minste soort)’, 'toneelspel' en volkskarakter 'Het is uiteindelijk de taak van het inlichtingenwerk, ‘gegevens over de potentiële vijand te verzamelen, waar en hoe dan ook!’, schreef luitenant-kolonel A. Wolting in de Militaire Spectator.
Falklandoorlog Iets over de lessen van de Falklandoorlog King's College London wijdde onlangs een seminar aan de lessen van de Falklandoorlog, maar in de Militaire Spectator werd al veel eerder teruggekeken op het conflict en het belang van de eilanden.
Foto Beeldbank NIMH ‘Duidelijk maken waar de grenzen van het toelaatbare lopen’ Drs. G.W.F Vigeveno schreef in de Militaire Spectator een vooruitblik op de top van Belgrado van 1977, waarbij de betrokken partijen de naleving van de Helsinki-akkoorden zouden evalueren, en stelde het nut van détente ter discussie.
China 2 ‘China’s werkelijke militaire macht’ ‘Men heeft China wel eens een “slapende reus” genoemd. Ik geloof dat wij de activiteiten van slapende reuzen niet te vlug moeten onderschatten’, schreef cadet-vaandrig J.M.J. Bosch IN 1970 in de Militaire Spectator.
Foto NASA Vreedzaam gebruik van de ruimte? Enige ambiguïteit over militair gebruik van de ruimte bleef ook onder een VN-verdrag bestaan: ‘Merkwaardig is dat in artikel IV de term vreedzame doeleinden slechts wordt gebruikt in verband met de maan en andere hemellichamen’, schreef mr. I.H.Ph. Diederiks-Verschoor in de Militaire Spectator.
Library of Congress ‘De Russische legerleiding heeft daaruit echter niet de noodige consequenties getrokken’ Tijdens een oorlog draait het ook om logistiek, terrein, en andere omstandigheden en daarom wees prof. dr. G.L. Smit Sibinga in 1939 in de Militaire Spectator op de ‘groote militaire beteekenis der geologische wetenschap’.
Foto Beeldbank NIMH ‘Hoe rennen daar die paarden, ‘t is de Veldartillerie’ Hoewel de liederen van de artillerie spreken over snelle paarden, was er honderd jaar geleden wel wat ruimte voor verbetering, constateerde kapitein A.A. van Nijnatten destijds in de Militaire Spectator.
Foto Beeldbank NIMH ‘Eenheid van opvatting krijgt men niet op bevel’ in de jaren vijftig van de vorige eeuw werd een vérgaande Europese Defensie Gemeenschap (EDG) bijna werkelijkheid en generaal-majoor J.D. Schepers schreef er over in de Militaire Spectator.
Foto Beeldbank NIMH ‘Wat men bij ons vergeet’ Reflecterend op de veranderingen in de krijgsmacht tijdens en als gevolg van de Eerste Wereldoorlog deed W.J Arriëns in de Militaire Spectator zijn beklag over de morele staat van het Nederlandse leger. Zijn oplossing was vrij simpel.