Drs. J.R. Schoeman

De auteur was als communicatiewetenschapper in dienst van onder meer de Stichting Maatschappij en Krijgsmacht en het Veteraneninstituut. Sinds januari 2013 is hij zelfstandig onderzoeker en publicist. Daarnaast is hij gastdocent aan de Nederlandse Defensie Academie. 

Artikelen

Een kwaad geweten Meindert van der Kaaij beschrijft in Een kwaad geweten de moeizame omgang van Nederland met het gewelddadige en controversiële einde van zijn aanwezigheid in Indonesië. Maar wie had er precies last van een kwaad geweten?
Tussen leger en maatschappij John Smit, tussen 1983 en 2003 onderofficier-muzikant bij het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht, deed voor zijn boek Tussen leger en maatschappij uitvoerig onderzoek naar de Nederlandse militaire muziek, waarbij hij zich richtte op het repertoire, het gebruikte instrumentarium én de sociale en militaire positie van de militaire muzikanten. 
Image
Foto Beeldbank NIMH
Van alle tijden De dekolonisatieoorlog in voormalig Nederlands-Indië (1945-1949) roept nog altijd veel emoties op. Daarvan getuigen de soms verhitte debatten na de publicatie van de resultaten van het langjarig onderzoek naar ‘het einde van Indië’.
Image
a52u0_k47h.jpg
Van alle tijden Hoe ga je als militair en veteraan om met de dekolonisatieoorlog in voormalig Nederlands-Indië, waar je met idealistische motieven heenging, maar gedesillusioneerd en onbegrepen van terugkeerde in de Nederlandse samenleving?
De oorlog van morgen Wouter Linmans heeft met zijn boek De oorlog van morgen, over de Nederlandse beeldvorming over de volgende oorlog tijdens het interbellum, een geweldig boeiende studie afgeleverd. 
Image
UITSCHOT.jpg
Uitschot in uniform In Uitschot in uniform protretteert Gertjan Broek de WA als een geduchte geweldsorganisatie die pas tijdens de oorlog door de Duitse bezetter in de hand kon worden gehouden.
Image
gf32k8_hgh.jpg
De oorlog tegemoet De epiloog van het boek De oorlog tegemoet bevat een tot nadenken stemmende vraag, namelijk hoe de Nederlandse omgang met de Spanjestrijders (1936-1939) zich verhoudt tot anderen die in vreemde krijgsdienst traden. 
Image
dsn70233r_tk.jpg
Oorlog in onderzoek Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) doet sinds 75 jaar wetenschappelijk onderzoek naar oorlogsgeweld en naar aanleiding daarvan verscheen Oorlog in onderzoek, een reeks artikelen afkomstig van auteurs die zelf betrokken waren of zijn bij het NIOD. 
Image
ms_6_gastcol_2020_16.png
Srebrenica na 25 jaar Meestal is het goed dat ‘de stem des volks’ niet één op één doorklinkt in de meningen van wetenschappers, journalisten en ook politici. Er zijn echter ook momenten dat me dat bijzonder spijt. Bijvoorbeeld op al die momenten in de afgelopen 25 jaar dat zulke ‘deskundigen’ weer eens aantoonbare onzin over Srebrenica verkondigden.
Image
Schoeman LMB.jpg
25 jaar Luchtmobiele Brigade Sinds de oprichting in 1992 is de Luchtmobiele Brigade onder meer ingezet in Srebrenica, Irak en Uruzgan, terwijl deze militaire elite-eenheid ook kleinere missies en binnenlandse taken heeft vervuld.