Drs. J.R. Schoeman

De auteur was als communicatiewetenschapper in dienst van onder meer de Stichting Maatschappij en Krijgsmacht en het Veteraneninstituut. Sinds 2013 is hij zelfstandig onderzoeker en publicist. 

Artikelen

Veteranenzorg 1815-2015 De handelseditie Veteranenzorg 1815-2015 van Theo van den Doel is voor de geïnteresseerde leek een prima toegankelijke inleiding omtrent de ontwikkeling van het veteranenbeleid in Nederland, maar de militaire (zorg)professional zal meer verdieping willen zoeken .
Aspecten van herdenken Een van de recente veranderingen rond herdenken is dat niet langer uitsluitend de tijdens het gevecht gesneuvelde militairen worden herdacht, maar ook militairen en veteranen die tijdens hun inzet dusdanig lichamelijk of psychisch gekwetst raakten dat ze daarvan langdurig en mogelijk blijvend hinder ondervonden.
Een kwaad geweten Meindert van der Kaaij beschrijft in Een kwaad geweten de moeizame omgang van Nederland met het gewelddadige en controversiële einde van zijn aanwezigheid in Indonesië. Maar wie had er precies last van een kwaad geweten?
Tussen leger en maatschappij John Smit, tussen 1983 en 2003 onderofficier-muzikant bij het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht, deed voor zijn boek Tussen leger en maatschappij uitvoerig onderzoek naar de Nederlandse militaire muziek, waarbij hij zich richtte op het repertoire, het gebruikte instrumentarium én de sociale en militaire positie van de militaire muzikanten. 
Image
Foto Beeldbank NIMH
Van alle tijden De dekolonisatieoorlog in voormalig Nederlands-Indië (1945-1949) roept nog altijd veel emoties op. Daarvan getuigen de soms verhitte debatten na de publicatie van de resultaten van het langjarig onderzoek naar ‘het einde van Indië’.
Image
a52u0_k47h.jpg
Van alle tijden Hoe ga je als militair en veteraan om met de dekolonisatieoorlog in voormalig Nederlands-Indië, waar je met idealistische motieven heenging, maar gedesillusioneerd en onbegrepen van terugkeerde in de Nederlandse samenleving?
De oorlog van morgen Wouter Linmans heeft met zijn boek De oorlog van morgen, over de Nederlandse beeldvorming over de volgende oorlog tijdens het interbellum, een geweldig boeiende studie afgeleverd. 
Image
UITSCHOT.jpg
Uitschot in uniform In Uitschot in uniform protretteert Gertjan Broek de WA als een geduchte geweldsorganisatie die pas tijdens de oorlog door de Duitse bezetter in de hand kon worden gehouden.
Image
gf32k8_hgh.jpg
De oorlog tegemoet De epiloog van het boek De oorlog tegemoet bevat een tot nadenken stemmende vraag, namelijk hoe de Nederlandse omgang met de Spanjestrijders (1936-1939) zich verhoudt tot anderen die in vreemde krijgsdienst traden. 
Image
dsn70233r_tk.jpg
Oorlog in onderzoek Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) doet sinds 75 jaar wetenschappelijk onderzoek naar oorlogsgeweld en naar aanleiding daarvan verscheen Oorlog in onderzoek, een reeks artikelen afkomstig van auteurs die zelf betrokken waren of zijn bij het NIOD.