Auteur

538 resultaten. Pagina 7 van 45.
Linda Polman.jpg Besmettelijke denkbeelden De Franse jurist en politiek filosoof Jean-Louis Vullierme zegt dat het Derde Rijk voortkwam uit westerse denkbeelden die heel gewoon waren in de westerse cultuur en dat nog steeds zijn. 
Frans Matser.jpg Duurzaam 'De Russen en Chinezen hebben zelf nog geen elektrische gevechtsvoertuigen, maar willen ons omwille van het milieu batterij-oplaadpauzes toestaan.'
Linda Polman.jpg Fietsende Führer In zijn recent verschenen boek The Hitler Conspiracies peutert de Britse Cambridge-historicus Richard Evans gestoorde gedachtengangen uit elkaar.
2I4DUI8A.jpg Geopolitieke overlevingslessen uit het cyberdomein Wie denkt dat wij in Europa niet zo’n interessant doelwit zijn voor strategisch misbruik door wereldmachten en kwetsbaar voor cyberaanvallen, vergist zich.
Jaus Muller.jpg Vage inrichtingsprincipes? Nee, rollende kronen!
238FY23.jpg Herbewapen het Korps Nationale Reserve Wat de gevechtstank is voor een air assault-operatie, is de C7 voor de bewakings- en beveiligingstaak van de Natres: ongeschikt.
Linda Polman.jpg Blind en doof Terwijl Frontex steeds meer mag, staat het geen externe controle toe: Frontex controleert zélf of het bij de vluchtelingenstromen de Europese mensenrechtenwetten respecteert. 
ms_2020_noordstar_2k89.jpg De Sahel moet voor de EU een strategische prioriteit zijn Wil de EU haar woorden kracht bijzetten en daadwerkelijk een vuist maken in de Sahel, dan moet zij meer toewijding laten zien. Dat geldt ook voor Nederland.
Frans Matser.jpg Risico Politie en brandweer worden in de wandelgangen vaak in één adem genoemd met Defensie, maar vanuit het oogpunt van risicoperceptie is dat volstrekt onjuist.
ms_si2_2020_gastcol_23hd.jpg Herboren marechaussee Ook in 2020 kunnen we in de geest van 1814 keuzes maken en zorgen dat marechaussees een brede politierol vervullen, zowel qua ordehandhaving als in de opsporing en het recherchewerk.
Linda Polman.jpg Win-win Jemen, waar al bijna zes jaar oorlog woedt, is win-win voor Europa.
ms_9_2020_jej93ASf.jpg Blik van een millennial op de nieuwe generatie militairen Iedere tien tot vijftien jaar groeit er een nieuwe generatie op, met een eigen tijdgeest. Om deze jongere werknemers te boeien en te binden moet Defensie hun rollen of functies geven waarvoor zij geschikt zijn, niet waarin zij door rang en loopbaan geplaatst worden.