Auteur

1014 resultaten. Pagina 4 van 85.
Foto MCD Het Regiment Genietroepen: noblesse oblige Bij het Regiment Genietroepen draait het om de kernwaarden (technische) vakkundigheid, brede inzetbaarheid en kameraadschap.
Foto MCD, Eva Klijn Civiel-militaire capaciteitsontwikkeling in een ‘comprehensive approach’ Kansen voor civiel-militaire samenwerking moeten in een vroeg stadium worden aangegrepen, zodat in geval van crisis gezamenlijk een maximaal effect kan worden bereikt.
Foto MCD, Hille Hillinga De genie baant een weg naar de toekomst De cultuur binnen military engineering moet zich richten op professioneel stafadvies, technische kunde, een groot leervermogen en leren argumenteren vanuit kostenefficiëntie.
Napoleon Napoleon In 'Napoleon' neemt regisseur Ridley Scott erg vaak een loopje met de waarheid, maar cinematografisch is de film een genot om te zien.
Foto Paul Tolenaar 'Nederland moet blijven deelnemen aan VN-missies' In een interview met de Militaire Spectator legt KLTZ (SD) Caecilia van Peski uit waarom de VN imperfect én onmisbaar is.
Foto Conceptual manoeuvring The conceptual foundations of Information Manoeuvre and the manner in which it is interpreted within the Netherlands Ministry of Defence need clarification.
Photo Government Offices of Sweden, Tom Samuelsson Civil defence in Sweden: building resilience by involving society as a whole What does a ‘whole of society’ approach mean, why do we need it, and how can we increase resilience in society? The Militaire Spectator visited Sweden and spoke with Minister of Civil Defence Carl-Oskar Bohlin and his State Secretary Johan Berggren.
Foto DARPA Wiperware: een nieuw cyberwapen voor de militaire toolbox? Heeft wiperware, dat een rol speelt in de digitale oorlogvoering, meerwaarde en past het als tool in de gereedschapskist van de Nederlandse krijgsmacht?
Afbeelding Jan Luyken Speciale operaties in turbulente tijden De huidige veiligheidssituatie vereist een nieuw perspectief op de rol van special forces, zeker voor kleine landen als Nederland en België.
Foto Beeldbank NIMH De blokkade van Atjeh De marine-inzet tijdens de Atjeh-oorlog was niet alleen een blokkade, maar een complexe vorm van maritieme handelspressie.
Foto MCD, Hille Hillinga Multi-domein optreden in perspectief De Nederlandse Defensie Doctrine en de Defensievisie 2035 pleiten voor een multi-domein benadering van het militaire optreden, maar wat houdt dat in?
Photo U.S. Marine Corps, Mary Linniman Ukraine’s Kharkiv offensive through Jomini’s eyes The theory of Antoine-Henri de Jomini can be applied to explain the success of Ukrainian forces during a counter-offensive around Kharkiv in September 2022.