In het editoriaal van mei 1998 schreef de Militaire Spectator: ‘Het is niet de militair-historische kalender die de agenda van de redactie bepaalt’.[1] Toch was er destijds voldoende reden om een hele uitgave te wijden aan het 250-jarig bestaan van het Regiment Genietroepen. Als regimentscommandant ben ik dan ook zeer vereerd dat nu, 25 jaar later, de redactie overtuigd is van de noodzaak om een themanummer uit te geven naar aanleiding van het 275-jarig bestaan van het oudste regiment van de krijgsmacht.

Recent hebben we de kernwaarden van de genie vastgesteld: (technische) vakkundigheid, brede inzetbaarheid en kameraadschap. Ik ben blij dat een aantal breed inzetbare regimentsleden bereid is gevonden om hun vakkundigheid in het kader van kameraadschap te delen in deze Militaire Spectator. Niet verwonderlijk overigens, want het eerdergenoemde editoriaal had als titel ‘Het Regiment Genietroepen: noblesse oblige!’

Uiteraard dank aan de schrijvers, maar ook aan alle genisten die sinds 1748, door het banen van de weg, de krijgsmacht en de landmacht hebben gediend en, op de keper beschouwd, het fundament hebben gestort voor dit themanummer.

Ik wens u veel leesplezier en hoop dat u eventueel nieuwe inzichten meeneemt in uw doen en laten. Op naar het volgende themanummer in 2048, sodeju!

Kolonel Bas van den Berg EMSD

Commandant Regiment Genietroepen

 

[1] ‘Het Regiment Genietroepen: noblesse oblige!’, editoriaal, Militaire Spectator 167 (1998) (5) 206-207.

Over de auteur(s)

Bas van den Berg

Kolonel Bas van den Berg is Commandant OTCGenie en het Regiment Genietroepen.