Auteur

123 resultaten. Pagina 7 van 11.
dn4_k5487.jpg Revolusi David Van Reybroucks boek Revolusi is, ondanks zijn reputatie als sterauteur, zijn vijfjarig onderzoek, zijn interviews met ooggetuigen van over de hele wereld en een overvloed aan literatuur over de geschiedenis van de Nederlandse terugtocht uit Indonesië, een gemiste kans. 
boek_k28djr_jkg.jpg De Indonesische dekolonisatieoorlog Lang kon nog worden volgehouden – voor wie het wilde althans – dat het geweld tijdens de dekolonisatieoorlog in Indonesië allemaal ‘incidenteel’ was; met het verschijnen van voorlopige resultaten van een comparatief onderzoek in het Low Countries Historical Review is het zeer de vraag of dit nog langer kan.
3saByman_3k4.jpg Road Warriors In zijn boek Road Warriors houdt Daniel Byman een pleidooi voor reïntegratie van jihadisten in samenwerking met hun directe omgeving, verbeterde samenwerking van inlichtingendiensten op het internationale niveau en een grotere focus op conflictpreventie in plaats van militaire interventie.
r9334sa_773f.jpg De lange Tweede Wereldoorlog Peter Romijn, hoofd onderzoek van het NIOD en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, brengt in De lange Tweede Wereldoorlog de recente wetenschappelijke inzichten over de periode 1940-1945 en de dekolonisatieoorlog in Indonesië met elkaar in verband.
dsfk798380h_2967.jpg Witness to War Crimes De Ierse officier Colm Doyle, die als waarnemer voor de European Community Monitoring Mission op de Balkan werkte, neemt de lezer in Witness to War Crimes mee op een enerverende tijdreis die begint in Bosnië en eindigt in de getuigenbank van het Joegoslaviëtribunaal.
vn792_kj58u.jpg Small Wars, Big Data The title of the book Small Wars, Big Data is a catchy misnomer. 
dsn70233r_tk.jpg Oorlog in onderzoek Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) doet sinds 75 jaar wetenschappelijk onderzoek naar oorlogsgeweld en naar aanleiding daarvan verscheen Oorlog in onderzoek, een reeks artikelen afkomstig van auteurs die zelf betrokken waren of zijn bij het NIOD. 
global2.jpg Military Strategy De Britse veelschrijver Jeremy Black heeft een eigenzinnige kijk op militaire geschiedenis en ook in zijn recente boek Military Strategy zet zijn argumentatietrant je aan het denken. 
88_sdji734_20.jpg Chinese Communist Espionage In het grotendeels op Chinese bronnen gebaseerde Chinese Communist Espionage behandelen Peter Mattis en Matthew Brazil zowel de historische wortels van de Chinese diensten als de huidige inlichtingenoperaties van de Volksrepubliek China. 
2210-2020-b.jpg Why America Loses Wars Donald Stoker stelt in Why America Loses Wars aan de orde waarom in zijn visie de Verenigde Staten sinds de Korea-oorlog geen conflict of oorlog meer hebben kunnen winnen.
handelsge.jpg Krijgsmacht en handelsgeest Het handboek Krijgsmacht en handelsgeest brengt kennis die voorheen versnipperd beschikbaar was bij elkaar en verbindt de land- en zeeoorlog synthetisch met elkaar. 
rec_2020_wic8.jpg Female Fighters Reed M. Wood kijkt in zijn boek Female Fighters waarom vrouwen toetreden tot gewapende rebellengroeperingen en hoe zij die beïnvloeden.