Auteur

114 resultaten. Pagina 7 van 10.
2210-2020-b.jpg Why America Loses Wars Donald Stoker stelt in Why America Loses Wars aan de orde waarom in zijn visie de Verenigde Staten sinds de Korea-oorlog geen conflict of oorlog meer hebben kunnen winnen.
handelsge.jpg Krijgsmacht en handelsgeest Het handboek Krijgsmacht en handelsgeest brengt kennis die voorheen versnipperd beschikbaar was bij elkaar en verbindt de land- en zeeoorlog synthetisch met elkaar. 
rec_2020_wic8.jpg Female Fighters Reed M. Wood kijkt in zijn boek Female Fighters waarom vrouwen toetreden tot gewapende rebellengroeperingen en hoe zij die beïnvloeden.
Complex Battlespaces 1.jpg Complex Battlespaces In Complex Battlespaces behandelen auteurs verschillende, doordachte perspectieven die tot nadenken aanzetten over het gebruik en misbruik van recht in moderne oorlogvoering.
Rid.jpg Active Measures Active Measures van Thomas Rid is een must-read voor iedereen die geïnteresseerd is in hedendaagse beïnvloedingsoperaties en desinformatie, ongeacht vanuit welk land. 
Buchan.jpg The Hacker and the State In The Hacker and the State komt Ben Buchanan met waardevolle analyses en een overzichtelijke beschrijving van de grootste cyberaanvallen van de afgelopen tien jaar.
kijk_niet_weg_ms_2884.jpg Kijk niet weg Het boek Kijk niet weg over generaal-majoor der mariniers b.d. Patrick Cammaert is een aanrader voor elke militair, politicus en diplomaat die betrokken is bij (besluitvorming over) vredesmissies. 
Verini.jpg They Will Have to Die Now James Verini behoort tot een bijzonder soort oorlogscorrespondenten en dat blijkt ook uit zijn boek They Will Have to Die Now, over de slag om Mosul.
Napoleon.jpg Napoleon Adam Zamoyski zoomt in zijn boek over Napoleon niet in op de bekende veldslagen, maar wel op de vele mythen die rond de Franse keizer hingen en die hij zelf bewust in stand hield. 
gildeacover_review.jpg Empires of the Mind Hebben er nationale tradities bestaan wat betreft het karakter van koloniale oorlogvoering? Het wetenschappelijke debat hierover is zeker nog niet uitgeraasd. In Nederland zullen wij er nog heel veel over horen, in het kader van het onderzoek dat loopt bij het NIMH, NIOD en KITLV naar het al dan niet systematische buitenproportionele geweldgebruik van Nederlandse troepen in Nederlands-Indië.
Syed Rebel Ideas.jpg Rebel Ideas Met zijn boek over diversiteit in teams boort Matthew Syed een thema aan met legio raakvlakken voor de Nederlandse defensieorganisatie die zich opnieuw aan het heruitvinden is. 
de.jpg Het menselijk getij In Het menselijk getij geeft Paul Morland een overzicht van demografische ontwikkelingen van 1800 tot heden en toont hoe beslissingen in de politiek, het militaire domein en de geopolitiek worden beïnvloed door demografische veranderingen.