Auteur

1014 resultaten. Pagina 9 van 85.
Foto MCD, Martijn Beekman ‘Speciale operaties in het verleden en nu’ De jaarlijkse Conflict Studies Working Group-conferentie zoomde in op special forces en hun mogelijkheden.
Foto MCD Gerben van Es De Slag om Chora (deel 2) De inzet van vuur- en luchtsteun bij de Slag om Chora in juni 2007 is alleen te analyseren via de omstandigheden waarin de TFU-commandant zijn besluiten moest nemen.
Foto Europese Commissie Cyberoperaties en de EU Bij de hervorming van het veiligheidsdenken zou de EU zich ook moeten richten op de informatieomgeving, inclusief cyberspace.
Photo US Air Force The Chinese FOBS operation and the intricacies of hypersonics China's demonstration of a Fractional Orbital Bombardment System and the use of hypersonic technology therein rises international concern.
Foto U.S. Army, Markus Rauchenberger Fog of War 2.0 — 20 jaar MIVD Bij zijn 20-jarige jubileum keek de MIVD naar het verleden en blikte de dienst vooruit naar toekomstige dreigingen. Sprekers waren onder meer minister van Defensie Ollongren, CDS generaal Eichelsheim en D-MIVD generaal-majoor Swillens.
Foto MCD, Hille Hillinga Schermutselingen aan de Europese buitengrens Om te voorkomen dat irreguliere migratie tot grensconflicten leidt moeten Nederland en de EU een effectieve en menswaardige strategie hebben.
Foto MCD, Jasper Verolme Mars voorwaarts en voorwaarts Mars Het War Studies Research Centre van de Faculteit Militaire Wetenschappen levert door onderzoek kennis over oorlog aan beoefenaren, beleidsmakers en burgers.
Foto MCD De Slag om Chora (deel 1) De Slag om Chora in juni 2007 is in meerdere opzichten een belangrijke gebeurtenis geweest voor Nederland, en de Nederlandse krijgsmacht in het bijzonder.
Photo Estonia Defence ‘The threat is tangible’ In an interview with the Militaire Spectator, Martin Hurt of the International Centre for Defence and Security in Tallinn talks about the security situation in Europe after the Russian invasion of Ukraine and the need for robust deterrence. 
Foto MCD Op weg naar een Europese Defensie Unie Met onderzoek is vast te stellen of de 25 EU-landen binnen de PESCO naar elkaar zijn toegegroeid in het bieden van EU-brede veiligheid en defensie.
Foto U.S. Army, Tracy R. Weeden Politie- en legervrouwen in Afghanistan De veiligheidssituatie van Afghaanse politie- en legervrouwen is na de NAVO-interventie verslechterd doordat genderconcepten in de clansamenleving niet aanslaan.
Foto Beeldbank NIMH Pogingen flexibel te reageren? Welke functie hadden tactische kernwapens binnen de Koninklijke Landmacht tijdens de Koude Oorlog?