De discussie was even verstomd, maar in de aanloop naar de Provinciale Staten-verkiezingen leek de Nederlandse politiek eindelijk in te zien dat we de opkomstplicht weer moeten activeren! Zo los je namelijk in één klap een handvol problemen op. Het is gewoon absurd dat onze anders zo wakkere politici dat nog niet eerder hebben gezien. Bovendien hebben we enkele jaren terug besloten om ook dienstplicht voor vrouwen in te stellen. Dat wil zeggen dat we geen 100.000 potentiële dienstplichtigen per jaar hebben, maar wel 200.000! Daarmee is het eerste grote voordeel al duidelijk: we beschikken door deze slimme zet over twee keer zo veel dienstplichtigen die we kunnen inzetten voor onze ondervulde krijgsmacht en ander maatschappelijk ongerief.

 

Om onbegrijpelijke reden zijn er negatievelingen die tegen dit briljante plan zijn en daarom met allerlei schijnargumenten komen. Zo hoorde ik een socioloog zeuren dat het gros van de dames en heren helemaal geen zin zou hebben een jaartje onder de wapenen te gaan en dat slechts 14 procent van de Nederlandse jeugd bereid zou zijn voor de vrijheid van Nederland te vechten. Dat is natuurlijk gewoon fake news. Dat moet u niet geloven. Ik ben ervan overtuigd dat onze jeugd staat te popelen om de talrijke lege plaatsen in ons leger op te vullen. Deze complotdenker was ook de mening toegedaan dat het invoeren van de dienstplicht voor vrouwen enkel en alleen zonder slag of stoot door het parlement was goedgekeurd omdat daaraan (op dat moment) geen enkele consequentie was verbonden. Dat is natuurlijk onzin. Wie het invoeren van de dienstplicht voor vrouwen ‘slechts woke symboolpolitiek’ noemt, doet onze parlementariërs ernstig tekort en heeft geen oog voor de brede steun voor Defensie in de Tweede Kamer in pakweg de afgelopen dertig jaar.

Een militair-logistieke zeurpiet wist te melden dat we al die jongens en meisjes helemaal niet meer konden opleiden. Hij bazelde iets over meer dan honderd kazernes die in de afgelopen jaren zijn verdwenen, compleet met de bijbehorende oefenterreinen die inmiddels zijn omgetoverd tot natuurgebieden of nieuwbouwwijken. Maar elk weldenkend mens snapt dat hier juist kansen liggen. Juist de CO2-belasting van de natuurgebieden verlamt de Nederlandse bouwsector. Door al die natuurterreinen weer om te turnen in militaire oefenterreinen zijn alle CO2-problemen uit de wereld. Zo wordt een groot maatschappelijk probleem in één klap opgelost. Kwestie van bordjes omhangen. Kijk, we moeten natuurlijk niet met tanks en zo door de bosjes gaan raggen, maar die hebben we gelukkig niet meer, dus dat is geen enkel probleem. Zonder CO2-rem kunnen we zo weer honderd kazernes bouwen met puike eigentijdse legering, want de nieuwe dienstplichtigen kunnen natuurlijk niet meer met tien man of vrouw op één kamer. Dat is niet van deze tijd. Dat worden kleine appartementjes voorzien van alle comfort. Heerlijk.

Een defaitist, ik meen uit de personeelshoek, sputterde tegen dat het misschien lastig zou worden om weer aan die 5000 ervaren onderofficieren te komen die vroeger de opleiding van de 80.000 dienstplichtigen per jaar verzorgden. Ook hier zijn echter simpele oplossingen voor. In de afgelopen jaren zijn er tienduizenden vluchtelingen uit oorlogsgebieden naar Nederland gekomen om hier een veilig heenkomen te zoeken. Velen van hen hebben ruime ervaring met bijzondere militaire operaties in hun oude vaderland. Laten we ze de kans bieden om, puttend uit die ervaring, onze jongens en meisjes een gedegen opleiding te geven. Zo kunnen ze wat terugdoen voor wat de Staat der Nederlanden voor hen heeft gedaan. Ook hier slaan we dus twee vliegen in één klap: we geven onze nieuwe soldaten een realistische training en duizenden asielzoekers uit echte oorlogsgebieden kunnen zo aan het werk.

Dan was er nog een fijnslijper die wist te melden dat er nog zoiets is als de motie-Frinking. In deze motie hebben de Eerste en Tweede Kamer in 1987 wettelijk vastgelegd dat geen enkele dienstplichtige tegen zijn zin in mag worden ingezet buiten onze landsgrenzen. Volgens deze negatieveling zijn al die tienduizenden nieuwe ‘dienstplichtigen’ geen echte soldaten die een bijdrage aan de gevechtskracht gaan leveren, maar een soort padvinders die een blok aan het been van de militaire organisatie worden. Kijk, dat vind ik nu weer zo’n typisch negatieve benadering. Want in de goede oude tijd van de dienstplicht hadden we in elke eenheid tientallen jongens die werden ingezet voor allerlei kutklusjes. Ze waren barman, hofmeester, bijrijder, koffiezetter, wachtploeg of corvee. Al die ‘smeerolie’ is inmiddels uit de organisatie verdwenen. Vroeger zaten er bij de artillerie bijvoorbeeld tien man stuksbediening bij één vuurmond en nu nog maar vier of vijf. Het is toch prachtig om al die symbolische baantjes weer in hun oude luister te kunnen herstellen en daarmee de grandeur van onze krijgsmacht.

Een bijkomend voordeel is dat we als Defensie eindelijk weten waar we die extra miljarden die we erbij krijgen aan kunnen uitgeven. Spullen kopen gaat nog jaren duren (dus de nieuwelingen zullen wel moeten poolen met één geweer) en nieuwe munitie stroomt ook pas na 2030 binnen, maar onze nieuwe dienstplichtigen moeten we goed honoreren, want de tijd dat we ze met een fooi konden afschepen ligt natuurlijk achter ons. Gooi die miljarden er maar tegenaan om onze nieuwe padvinders… eh, sorry, ik bedoel dienstplichtigen, lekker een jaartje bezig te houden met vrijblijvend kaartlezen, kamperen en kampvuurtje stoken. Super cool toch!

Ten slotte zorgt de herinvoering van de dienstplicht er ongetwijfeld voor dat we alle sociale problemen ten gevolge van het falen van ouders, politie, overheid, opvoeders en scholen in één klap oplossen. Want alle ‘experts’ houden ons iedere dag weer voor dat de dienstplicht het duizenddingendoekje is voor hoegenaamd elk maatschappelijk probleem. Wie ben ik om daaraan te twijfelen?

Wat zegt u, een leger moet professionele gevechtskracht kunnen ontplooien en zo nodig dood en verderf kunnen zaaien? Ach, daar zijn we toch al lang niet meer van. Ouderwetse praat. Dat gewelddadige gedoe laten we graag over aan de Oekraïeners, de Amerikanen of andere ongeciviliseerde volkeren. Wij zijn lekker bezig met theoretiseren over de dienstplicht en daar kunnen we als gaaf landje hartstikke trots op zijn. Trouwens… de verkiezingen zijn voorbij en het is plotseling weer doodstil over dit onderwerp. Jammer hoor, over twee jaar gewoon weer.

Over de auteur(s)