Auteur

1014 resultaten. Pagina 3 van 85.
Photo U.S. Department of Defense The Challenge-Response Dynamic in Military Affairs Considering the origins of the current American operating concept of Multi-Domain Operations (MDO) through three phases of US-Russian concept development, key findings include the necessity to anticipate better adversarial concept development.
Foto US Navy Winning without Fighting in the Indo-Pacific China is effectively developing a three-sea-force with an evolving division of labor, in which the irregular forces gradually assume China’s near-seas objectives in order to allow the navy to increasingly focus on its blue-seas missions and capabilities.
Foto Visions on Future War The validity of Western visions on the future of war prior to the start of the war on 24 February 2022 can be interrogated by confronting them with the evolution of that war and shows it contains features of several visions of the future but also paradoxical ones.
Foto Aliens en militaire geschiedenis Militaire sciencefiction legt de focus op oorlogvoering in een verre toekomst en stelt relevante fundamentele (geschied)filosofische thema's centraal.
Foto U.S. Department of Defense The Milleytary Oath: Speech Act Theory in the American Civil-Military Context Chairman of US Joint Chiefs of Staff General Mark Milley stressed that the vertical authority relationship of the state and the armed forces is enforced in the military oath, which is in line with the literature on the military oath of office as a speech act in civil-military relations.
Foto MCD, Phil Nijhuis The Small Seapower State Building on Jacob Borresen’s theory of the ‘coastal state’, in which not the navy as such but rather the unique characteristics of the coastal state as a (small) maritime nation served as its starting point, the notion of the small seapower state, with the Netherlands as an example, can be introduced.
Foto Introduction In the special blind-peer-reviewed February 2024 edition of the Militaire Spectator – the Netherlands Journal of War Studies (NJWS) – several themes pertaining to the future of war are explored.
Foto MCD, Sjoerd Hilckmann De adaptieve krijgsmacht: praktijkervaringen van de flexibele schil Europese aanbestedingsregels en een gebrek aan regie vanuit de bestuurlijke top van Defensie belemmeren de samenwerking met civiele dienstverleners.
Foto MCD, Mike de Graaf Grenstoezicht en handhaving tijdens de coronapandemie Een onderzoek naar de werkwijze bij de marechaussee tijdens de coronapandemie levert lessen op voor het Informatiegestuurd Optreden bij Defensie.
Foto US Army Simulaties en speelgoedsoldaatjes Hoewel wargaming bij Defensie een erkend analytisch en educatief hulpmiddel is, blijft nog veel potentieel van deze methode onbenut.
NISA Smart intelligence cooperation Intelligence and security services today are in the front line in the grey zone and in war, experts at the NISA International Conference 2023 concluded.
Foto Beeldbank NIMH De geschiedenis van het Regiment Genietroepen De genie heeft in de geschiedenis altijd verschillende opdrachten vervuld en richt zich door de internationale ontwikkelingen nu weer meer op warfighting-taken.