Voorlichting master Military Strategic Studies 14 maart

In september 2024 start weer een masterprogramma Military Strategic Studies aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie.

Deze Engelstalige wetenschap­pelijke masteropleiding vindt plaats in deeltijd, duurt twee jaar en biedt jaarlijks plaats aan ongeveer 45 studenten.

Een voorlichtings­avond voor ge­ïnte­res­seerden vindt plaats op 14 maart op de Kromhoutkazerne in Utrecht (geen online-deelname mogelijk).

De voorlichtingsavond begint om 19.00 uur. Het programma duurt tot circa 20.30 uur en sluit af met een drankje en een hapje, waarbij er gelegenheid is om aanvullende, individuele vragen te stellen. Geïnteresseerden kunnen meer informatie inwinnen of zich aanmelden voor deze voorlichting via het e-mailadres master.mss@mindef.nl.

De breed opgezette strategische master bestudeert de rol van het militaire instrument binnen de context van hedendaagse veiligheidspolitiek vanuit een westers perspectief. De master geeft een grondige analyse van moderne strategische (veiligheids)issues.

De masteropleiding is primair bedoeld voor Nederlandse officieren en burgerpersoneel in vaste dienst bij Defensie. Daarnaast is de master toegankelijk voor civiele (niet-Defensie) studenten met een recente en relevante universitaire opleiding; officieren van bondgeno­ten of partnerlanden; en militairen met een aanstelling bij het reservepersoneel (reservisten en Defensity College-studenten).

Meer informatie over het masterprogramma is te vinden op de website van de NLDA.

Inschrijven voor het studiejaar 2024-2025 (aanvang 30 augustus) kan tot en met 31 mei.

Foto NATO