Symposium: Het vijandbeeld tijdens de Koude Oorlog

Het symposium komt voort uit het themanummer over het vijandbeeld in de Koude Oorlog dat de Militaire Spectator in mei publiceert en dat artikelen bevat over de dreigingsperceptie van de inlichtingendiensten van de Nederlandse landmacht, luchtmacht en marine. 

Tijdens het symposium zullen deskundigen in een paneldiscussie van gedachten wisselen over eventuele lessen die in verband met de actuele ontwikkelingen op veiligheidsgebied uit het verleden getrokken kunnen worden.

Het symposium vindt op 4 juni plaats bij de Universiteit Leiden/Campus Den Haag, Turfmarkt 99, van 16.00-19.00 uur.

Meer informatie volgt op de websites van de Militaire Spectator en de KVBK.

Foto MCD