Secretaris-generaal NAVO komt met Annual Report 2023

Stoltenberg concludeert in zijn jaarrapport onder meer dat de publieke steun voor het bondgenootschap aan beide zijden van de Atlantische Oceaan groot is. Dat blijkt uit opiniepeilingen, die ook in het vorig jaar toegetreden Finland zijn gehouden.

De NAVO-chef gaat uitgebreid in op de oorlog in Oekraïne en de materiële en morele steun die lidstaten aan dat land leveren. Hij stelt verder vast dat 2023 het negende opeenvolgende jaar was waarin de lidstaten gezamenlijk meer geld aan defensie hebben besteed. 

NATO Annual Report 2023