Occasional paper Heerschappij ter zee

KTZ Henk Warnar doet onderzoek naar het Nederlandse navalisme, ofwel de ontwikkeling van het marinedenken tussen 1892-1940 en schetst in zijn occasional paper Heerschappij ter zee zijn eerste bevindingen.

Volgens Warnar heerst in de Nederlandse historiografie ten onrechte het beeld dat het marinedenken in de aanloop naar de Slag in de Javazee een theoretisch onjuiste strategie zou hebben opgeleverd. Hij analyseert welke rol theorie destijds speelde in de zeekrijgskunde en komt tot de conclusie dat concepten als de Heerschappij ter Zee achteraf verkeerd begrepen zijn. Over het zeeoptreden voor de verdediging van Nederland en Nederlands-Indië vond een waardevol professioneel debat plaats onder marineofficieren.

Heerschappij ter zee