Sybren Montessori

Sybren Montessori is masterstudent militaire geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en voormalig stagiair bij de sectie Irregular Warfare van Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie.

Artikelen

Image
Foto US Army
Simulaties en speelgoedsoldaatjes Hoewel wargaming bij Defensie een erkend analytisch en educatief hulpmiddel is, blijft nog veel potentieel van deze methode onbenut.