Prof. dr. Jaap de Wilde

Artikelen

Image
Foto MCD, Gregory Fréni
Wetenschapstoets Defensienota ‘Sterker Nederland, veiliger Europa’ Uit de wetenschapstoets op de Defensienota blijkt met name de noodzaak van een interdepartementale veiligheidsanalyse in de context van internationale samenwerking.