Prof. dr. H. Amersfoort

Herman Amersfoort was van 2006 tot 2016 hoogleraar militaire geschiedenis en strategie aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie.

Artikelen

Image
92.jpg
Nederland, de weg kwijt De Task Force Uruzgan  (TFU) werd in 2006 uitgezonden uit politieke overwegingen, zonder dat daaraan een militaire strategie of een operatieplan ten grondslag lag. Dat verlies aan vermogen tot strategievorming is historisch verklaarbaar en is een internationaal verschijnsel. 
Image
Militaire Spectator 1-2008 1 kopie.jpg
Expeditionaire krijgsmacht en Veldleger