Prof. dr. A.J.H. Bouwmeester MMAS

Han Bouwmeester is hoogleraar militair-operationele wetenschappen bij de Faculteit Militaire Wetenschappen aan de Nederlandse Defensie Academie.

Artikelen

Image
Photo 1GNC
‘Size matters’ To protect Europe, ‘scale, mass, and size matter again’,  Lieutenant General Tak warns in this interview with the Militaire Spectator.
Image
Foto MCD, Sjoerd Hilckmann
Militairen bij de NCTV: ‘reality check voor de beleidswereld?’ In de grey zone van de Haagse politiek vormt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) het koppelvlak tussen beleid en uitvoering. Wat kunnen militairen hieraan bijdragen?
Image
Foto
Dezinformatsiya in Lithuania It is paramount for societies, including the Dutch, to be aware of the likely possibility of being targeted by Russian dezinformatsiya campaigns.
Image
nye0_6yfr.jpg
‘Be authentic and do as I say’ In een interview met de Militaire Spectator praat Marenne Jansen over haar onderzoek naar de opleiding van infanterieofficieren, over het durven nemen van risico’s in het onderwijs aan cadetten en wat ze zou veranderen als ze zelf commandant van de NLDA zou zijn.
Image
Foto Wiki
The art of deception revisited (part 2): the unexpected annexation of Crimea in 2014 How were the Ukrainian authorities deceived during the annexation of Crimea in 2014? Part 2 of the diptych on the art of deception focuses on Russia’s application of the concept.
Image
202109 Bouwmeester thumbnail.jpg
The art of deception revisited (part 1): current insights Deception includes activities that can take place at all levels, but what are the Western views on deception?
Image
202106 Interview thumbnail.JPG
‘Een eerste stap voorwaarts’ De Militaire Spectator sprak met kapitein Niels Kalwij, commandant, en opperwachtmeester Danny Gruben van de recent opgerichte Delta Batterij.
Image
m83l_ywm8.jpg
‘Een informeel één-tweetje’ Het besluit tot deelname aan de ISAF-operatie in Zuid-Afghanistan was eigenlijk een informeel één-tweetje tussen de Britse en Nederlandse directeuren-operaties van beide krijgsmachten, zegt luitenant-kolonel dr. Mirjam Grandia, auteur van het boek Inescapable Entrapments? in een interview met de Militaire Spectator.  
Image
herik_thumb_32355.png
Zeg me dat het niet waar is…? Defensie heeft in de eigen organisatie een verantwoordelijkheid voor de bestrijding van desinformatie en moet het fysieke domein en de informatieomgeving beter integreren.
Image
Bouwmeeste.jpg
Dezinformatsiya in Lithuania It is paramount for societies, including the Dutch, to be aware of the likely possibility of being targeted by Russian dezinformatsiya campaigns.