Majoor Kevin van Loon MA

Artikelen

Image
Foto MCD, Aaron Zwaal
Militair ethiekonderwijs voor officieren Een onderzoek naar ethiekonderwijs voor landmachtofficieren wijst uit dat daarover geen gedeelde visie bestaat, terwijl structurele afstemming ontbreekt.
Image
Foto Julia Manzerova
Dilemmatraining aan de hand van het drie-kolommenmodel Dilemmatraining aan de hand van het drie-kolommenmodel kan bijdragen aan morele ontwikkeling in de defensieorganisatie door middel van gezamenlijke reflectie.