M. Wassenaar

Marcel Wassenaar is geplaatst als uitwisselofficier binnen de Noorse landmachtstaf. Hij heeft recent de Master of Arts in Military Studies afgerond aan het Norwegian Defence University College. 

Artikelen

Image
202178 Wassenaar thumbnail.jpg
Back to the future: vorderen anno 2021 De herintroductie van vorderen kan Defensie flexibeler maken en het concept van de adaptieve krijgsmacht een verdere impuls geven.
Image
noor_afgh_78_2020_324952.jpg
Leren van ervaring binnen de krijgsmacht Nederlandse eenheden kunnen van de ervaringen van de Noorse landmacht leren dat hun lessons learned-processen door het nemen van een aantal maatregelen vaak relatief eenvoudig te verbeteren zijn.