LTZ2 J. J. Schut, LL.M.

Jilles Schut is als mijnenjachtsofficier geplaatst op Zr. Ms. Schiedam. Hij studeerde de bachelor Krijgswetenschappen aan de Faculteit Militaire Wetenschappen in Breda met daarin de minor Militair Recht. Tevens studeerde hij International and European Law: Public International Law aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn master’s thesis schreef hij over status-based targeting. 

Artikelen

Image
Schut.jpg
Status-based targeting in niet-internationaal gewapend conflict Status-based targeting, het aanvallen van georganiseerde gewapende groepen op het moment dat zij hun doorlopende gevechtsfunctie niet in de praktijk brengen, is alles behalve onomstreden en is niet gebaseerd op bindend recht.