Frederik Wintermans MMAS

Majoor Frederik Wintermans is werkzaam op de Afdeling Integratie van de Staf CLAS.

Artikelen

Image
Foto ANP
Russische nucleaire doctrine: een inkijk in diepliggende angsten Russische kruisvluchtwapens en ballistische raketten kunnen ook een nucleaire lading dragen en spelen volgens Russische militaire theoretici ook dan een belangrijke rol op het slagveld.