Drs. W.R.M.J. Meessen

Rick Meessen is Principal Advisor bij TNO Defensie & Veiligheid.

Artikelen

Image
Meessen.jpg
Imagineering Future Defence Technologische ontwikkelingen, in combinatie met mogelijke demografische, economische, sociale, ecologische en (geo)politieke trends, zullen het toekomstige defensieoptreden grondig veranderen.
Image
Meessen_thumbnail[1].jpg
‘Concept Development & Experimentation’ (CD&E) Stel dat we toekomstige systemen nu al konden beproeven? Zou het niet fantastisch zijn als we de benodigde capaciteiten voor militairen snel en goedkoop konden realiseren en de tijdens missies opgedane ervaringen gemakkelijk en spelenderwijs met elkaar konden delen? ’Concept Development & Experimentation’ (CD&E) kan een belangrijke sleutel zijn om deze fantasieën mogelijk te maken.
Militaire Spectator 2001- 007