Drs. J. Hooiveld

Jelle Hooiveld is docent Security & Intelligence bij Saxion in Apeldoorn en buitenpromovendus aan de Universiteit Leiden. 

Artikelen

Image
ms_stay_behind_2020_28350.jpg
De beginfase van de ‘O’-tak van de Nederlandse stay-behind-organisatie Van de in 1945 opgerichte Nederlandse gewapende stay-behind-organisatie ‘O’, die een zeer strikte geheimhoudingscultuur kende, zou een afwerend effect moeten uitgaan op een eventuele bezettende mogendheid.