Dr. Niels van Willigen

Dr. Niels van Willigen is universitair hoofddocent Internationale Betrekkingen bij het Instituut voor Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden.

Artikelen

Image
Foto MCD, Gregory Fréni
Wetenschapstoets Defensienota ‘Sterker Nederland, veiliger Europa’ Uit de wetenschapstoets op de Defensienota blijkt met name de noodzaak van een interdepartementale veiligheidsanalyse in de context van internationale samenwerking.
Image
202111 Buitelaar thumbnail.jpg
Vredesmissies in een geopolitieke context Ondanks de sterkere focus op de eerste hoofdtaak van Defensie heeft Nederland de capaciteiten en de wil om VN-vredesmissies te versterken.