Dr. E.J. de Waard

Erik de Waard is universitair hoofddocent militaire politieoperaties aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie.

Artikelen

Image
Foto MCD, Sjoerd Hilckmann
De adaptieve krijgsmacht: praktijkervaringen van de flexibele schil Europese aanbestedingsregels en een gebrek aan regie vanuit de bestuurlijke top van Defensie belemmeren de samenwerking met civiele dienstverleners.
Image
Foto MCD, Mike de Graaf
Grenstoezicht en handhaving tijdens de coronapandemie Een onderzoek naar de werkwijze bij de marechaussee tijdens de coronapandemie levert lessen op voor het Informatiegestuurd Optreden bij Defensie.
Image
i419u_pt.jpg
‘Een leven lang leren’ binnen de Koninklijke Marechaussee Het afstemmen van individuele leerbehoeften van officieren en organisatiebelangen leidt tot kennissynergie waarvan de KMar en de hele krijgsmacht profiteren.
Image
Militaire Spectator 5-2011 1 kopie.jpg
De Nederlandse expeditionaire krijgsmacht
Image
Militaire Spectator 2006-10 1 kopie.jpg
Allianties bij het onderhoud van vliegtuigmotoren
Image
Militaire Spectator 2006-07-08 1 kopie.jpg
De Koninklijke Marechaussee en het Besturingsmodel Defensie
Publiek-private samenwerking
Image
MS 2004-12 cover.jpg
Innoveren in plaats van imiteren?
Image
MS 2004-02 Cover.jpg
De NAVO: van bolwerk naar netwerk