Wederom verscheen in 2023 een publicatie geredigeerd door John Andreas Olsen: Airpower Pioneers. From Billy Mitchell to Dave Deptula. Olsen is kolonel in de Noorse luchtmacht en werkzaam op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Als professor is hij verbonden aan het Norwegian Institute for Defence Studies, het Mitchell Institute for Aerospace Studies en de Royal Swedish Academy of War Sciences. Airpower Pioneers is onderdeel van een serie van 15 publicaties binnen het project History of Military Aviation, waarin titels verschenen zijn als A History of Air Warfare, Airpower Reborn, Airpower Applied en het Routledge Handbook of Air Power. Van het Routledge Handbook of Air Power is voor de Koninklijke Luchtmacht een speciale editie uitgegeven.

Leidinggevende kwaliteiten

Elke uitgave van de serie draagt bij aan de noodzakelijke kennis over airpower. Niet alleen in het airpoweronderwijs in Nederland, maar ook op vele militaire (luchtmacht)academies en in wetenschappelijke studies in de wereld, met thema’s als militaire geschiedenis en luchtvaart, evolutie van airpower theorie en strategie. Ieder boek in de serie heeft een unieke invalshoek. In Airpower Pioneers beschrijven toonaangevende auteurs twaalf Amerikaanse pioniers en piloten. Het gaat niet alleen om de invloed die hun individuele ideeën hadden op de ontwikkeling van airpower, maar vooral om de manier waarop zij met hun persoonlijke toewijding en overtuiging andersdenkenden wisten te overtuigen.

Airpower Pioneers focust daarmee op de persoonlijke, leidinggevende kwaliteiten en verhalen over de mens achter de ideeën. De besproken pioniers excelleerden tijdens de verschillende oorlogen waarin zij vochten en hadden bovendien grote invloed op organisatorische veranderingen. Hoewel het om Amerikaanse piloten gaat, dus uiteraard voorstanders van het luchtwapen bestaande uit zowel doeners als denkers, is hun invloed niet tot de VS beperkt gebleven. Juist deze creatieve denkers hebben hun stempel gedrukt op de westerse wijze van het voeren van de luchtoorlog, onze huidige airpowerdoctrines en dus ook op het Nederlandse luchtoptreden.

Olsens bundel bevat korte biografieën van de meer bekende pioniers als William ‘Billy’ Mitchell, Henry Harley ‘Hap’ Arnold, Curtis LeMay, John Warden en David Deptula, die niet zijn weg te denken in het huidige airpoweronderwijs. Minder bekende, maar niet minder belangrijke vernieuwers komen eveneens aan bod, zoals Haywood ‘Possum’ Hansell jr. als grondlegger van de strategische luchtcampagne tegen Duitsland in de Tweede Wereldoorlog, Hoyt Vandenberg met zijn aandeel in de succesvolle Berlijnse luchtbrug, Bernard Schriever die bijdroeg aan de nucleaire rol voor het luchtwapen en Glenn Kent die een belangrijk aandeel had in de (airpower)strategie tijdens de Koude Oorlog. Ook Wilbur Creech, die pleitte voor meer mogelijkheden om ook ’s nachts missies uit te voeren, ontbreekt niet en in het boek is ook plaats ingeruimd voor Merrill McPeak, die een belangrijke impuls gaf aan de ontwikkeling van precisiewapens. Kortom, Airpower Pioneers is niet alleen interessant voor lezers die onbekend zijn met airpower, maar kan ook de echte kenners in de airpowercommunity nieuwe inzichten geven.

Leerzaam

Juist omdat Airpower Pioneers vooral ingaat op de mens achter de ideeën en hoe die vaak tegen de dominante stroming ingingen zijn de afzonderlijke verhalen vooral leerzaam voor jonge leiders die op dit moment hun opleiding volgen of hun eerste functies binnen de luchtmacht of krijgsmacht vervullen. Zij - en niet alleen vliegers - kunnen leren van historische figuren die als jonge vliegers vol zaten met ideeën waarmee zij moesten strijden tegen de heersende opvattingen van vorige generaties. Het boek zou daarom verplichte kost moeten zijn voor ervaren luchtmachtofficieren en jongeren op de militaire academies.

Airpower Pioneers is een bundel met toonaangevende auteurs, die goed en makkelijk leesbaar schrijven. Hierdoor is het niet alleen toegankelijk voor airpowerprofessionals, die mogelijk minder onder de indruk zijn van de voor hen bekende namen en verhalen, maar juist ook voor een groter publiek. Maar vooral kunnen jonge mensen, ongeacht krijgsmachtdeel, inspiratie halen uit de verhalen van persoonlijkheden, leiders en visionairs.

Lt-Kol Rob Benning MA, NLDA

Airpower Pioneers

From Billy Mitchell to Dave Deptula

Door John Andreas Olsen (red.)

Annapolis (Naval Institute Press) 2023

446 blz. - ISBN 9781682477892

 

Airpower Pioneers

Over de auteur(s)

Lt-Kol Rob Benning

Luitenant-kolonel Rob Benning MA is universitair docent Luchtoptreden bij de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie.