Auteur

Zoeken in het Archief

Magazine:
U kunt de volledige content (1832-heden) van de Militaire Spectator doorzoeken. U kunt zoeken op trefwoord en op het jaar waarin het magazine werd uitgegeven. Complete nummers zijn beschikbaar vanaf 1940 tot heden. Van de periode 1832-1940 is de volledige inhoud in losse pdf's beschikbaar. Complete uitgaven van de Militaire Spectator van voor 1940 kunt u ook vinden op www.delpher.nl.

Artikel:
U kunt losse artikelen zoeken uit de periode 2002 tot heden. U kunt zoeken op trefwoord en op auteur. 

15873 resultaten. Pagina 6 van 1323.
Foto MCD, Gregory Fréni Wetenschapstoets Defensienota ‘Sterker Nederland, veiliger Europa’ Uit de wetenschapstoets op de Defensienota blijkt met name de noodzaak van een interdepartementale veiligheidsanalyse in de context van internationale samenwerking.
Mars Adapting, Frank G. Hoffman Mars Adapting Dit boek bespreekt adaptatie door de krijgsmacht in oorlogstijd. Wat zijn factoren voor succes?
Frans Matser Colonnevlaggen en andere wereldproblemen ‘Denkt u dat het geholpen zou hebben als Oekraïne atoomwapens zou hebben gehad? Ik bedoel, zou Poetin dan niet hebben aangevallen?’
Foto MCD Gregory Freni Besturen Bij Defensie, ook bij inzet? Zolang ‘inzet’ in het BBD geldt als een van de 47 processen en bestuurlijk op dezelfde manier behandeld wordt als bijvoorbeeld ‘facilitair’ of ‘omgevingsmanagement’, zullen militairen dat nooit begrijpen en gaat er iets mis.
Simon Akam The Changing of the Guard The Changing of the Guard Simon Akam beschrijft in The Changing of the Guard diverse aspecten en gebeurtenissen van de Britse militaire inzet in de afgelopen twintig jaar en komt tot enkele opmerkelijke conclusies.
Foto MCD Christian Schrik Politiek, hier Defensie, over! Defensie kan een aantal stappen nemen om de dialoog met haar politieke stakeholders te versterken en een langjarig draagvlak te creëren. 
Cover Extreme Sicherheit Extreme Sicherheit / Das Netzwerk der Neuen Rechte De boeken Extreme Sicherheit en Das Netzwerk der Neuen Rechte geven een inkijk in de discussie die in Duitsland speelt rond rechtsextremisme in de Bundeswehr en de omgang daarmee.
Foto US Army Jason Johnston Dr. Tom Simoens analyses Combined Arms Warfare In an article for The Defence Horizon Journal Tom Simoens analyses why Combined Arms Warfare remains a key concept and argues that every future officer should be familiar with it.
Foto US Army Ryan Matson Nieuwe Amerikaanse National Defense Strategy De Amerikaanse National Defense Strategy 2022 gaat onder meer uit van vergaande geopolitieke en technologische veranderingen.
Foto MCD Joyce Rutjes Multatuli-lezing 2022 Mart de Kruif In de Multatuli-lezing die hij onlangs uitsprak gaat luitenant-generaal b.d. Mart de Kruif onder meer in op de drie componenten van militair vermogen.
Foto MCD, Sjoerd Hilckmann Militairen bij de NCTV: ‘reality check voor de beleidswereld?’ In de grey zone van de Haagse politiek vormt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) het koppelvlak tussen beleid en uitvoering. Wat kunnen militairen hieraan bijdragen?
Foto Beeldbank NIMH ‘Alle mogelijkheden die het terrein biedt’ De nauwe samenwerking binnen de NAVO zou er toe leiden dat Nederlandse eenheden zouden gaan oefenen met Amerikaanse geografische studies, voorzag reserve-kapitein der artillerie D.G. Montagne in de jaren na de Tweede Wereldoorlog.