Auteur

Zoeken in het Archief

Magazine:
U kunt de volledige content (1832-heden) van de Militaire Spectator doorzoeken. U kunt zoeken op trefwoord en op het jaar waarin het magazine werd uitgegeven. Complete nummers zijn beschikbaar vanaf 1940 tot heden. Van de periode 1832-1940 is de volledige inhoud in losse pdf's beschikbaar. Complete uitgaven van de Militaire Spectator van voor 1940 kunt u ook vinden op www.delpher.nl.

Artikel:
U kunt losse artikelen zoeken uit de periode 2002 tot heden. U kunt zoeken op trefwoord en op auteur. 

15827 resultaten. Pagina 3 van 1319.
Foto MCD, Sjoerd Hilckmann Militairen bij de NCTV: ‘reality check voor de beleidswereld?’ In de grey zone van de Haagse politiek vormt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) het koppelvlak tussen beleid en uitvoering. Wat kunnen militairen hieraan bijdragen?
Foto Beeldbank NIMH ‘Alle mogelijkheden die het terrein biedt’ De nauwe samenwerking binnen de NAVO zou er toe leiden dat Nederlandse eenheden zouden gaan oefenen met Amerikaanse geografische studies, voorzag reserve-kapitein der artillerie D.G. Montagne in de jaren na de Tweede Wereldoorlog.
Photo USAFRICOM Mali Afrika is (nog steeds) de toekomst Het terrein van de Sahara is ideaal voor guerrilla-oorlogvoering en na de Franse terugtrekking is er weinig tegenwicht over, wat jihadisten in de kaart speelt.
Foto Rijksoverheid De wetenschapstoets als agenda voor strategievorming De Defensienota 2022 is onderworpen aan een wetenschapstoets. Deze vormt een goed bruikbare agenda voor toekomstig onderzoek naar strategievorming.
Photo MCd, Cristian Schrik International arms deliveries from EU member states to Ukraine The war in Ukraine shows that EU member states enjoy a wide margin of appreciation for applying arms exports criteria.
Foto Ko Katsman Het bestuurlijke imperatief voor de krijgsmacht Risico en dreiging worden in politieke kringen anders gewogen dan in militaire kringen en dat kan leiden tot graverende veiligheidsproblemen.
Malkasian The American War in Afghanistan: A History Dit boek door Carter Malkasian is een goed startpunt voor eenieder die meer inzicht wil in de internationale (lees: Amerikaanse) en Afghaanse context waarbinnen ook de Nederlandse militairen optraden.
All Necessary Measures? Ian Martin All Necessary Measures? In All Necessary Measures? plaatst Ian Martin vraagtekens bij de westerse interventie in Libië.
Jaus Müller Offensief, defensief? Haagse woordkunstenaars en het onzinverschil Iedereen met een beetje militair benul had al lang voor de Russische invasie van Oekraïne kunnen weten dat veel wapens niet als puur defensief of offensief te duiden zijn. 
Foto MCD Aaron Zwaal Deze kistjes passen ons allemaal Een nieuwe vermaatschappelijking van de krijgsmacht kan de organisatie veranderen in een dynamisch en adaptief systeem.
Foto MCD, Gerben van Es Producten van Dienst Geografie: voorbij Google Maps Geo-informatie dient als grondslag voor operaties in alle domeinen van de krijgsmacht, aldus C-DGeo lkol Marcel van Loon in dit interview.