Master Military Strategic Studies start in september

In september 2023 start weer een masterprogramma Military Strategic Studies aan de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW). 

De Engelstalige MSS vindt plaats in deeltijd, duurt twee jaar en biedt jaarlijks plaats aan ongeveer 45 studenten. Deze breed opgezette strategische master focust op de rol van het militaire instrument binnen de context van hedendaagse veiligheidspolitiek vanuit een westers perspectief. De master geeft een grondige analyse van moderne strategische (veiligheids)issues.

De studie belicht onder meer de rol van inlichtingen(organisaties) bij het veiligheids­beleid en de relatie tussen veiligheidsvraagstukken en het strategische concept daarvoor. Ook de ethische en juridische legitimeringvraagstukken die met de inzet van de krijgsmacht samenhangen komen aan bod. Verder gaat het programma in op actuele thema’s zoals cyberoperaties, (contra)terrorisme en het veranderende karakter van oorlogvoering.

De masteropleiding is primair bedoeld voor Nederlandse officieren en burgerpersoneel in vaste dienst bij Defensie. Daarnaast is de master toegankelijk voor civiele (niet-Defensie) studenten met een recente en relevante universitaire opleiding; officieren van bondgeno­ten of partnerlanden; en militairen met een aanstelling bij het reservepersoneel (reservisten en Defensity College-studenten).

Om in aanmerking te komen voor deze master moeten officieren en burgerpersoneel van Defensie minimaal een universitair bachelo­r­-­­diploma hebben, of een opleiding KMA/KIM langmodel, of Hogere Defensie Vorming hebben afgerond. Daarnaast dienen zij enige jaren werkervaring te hebben. Civiele studenten en anderen moeten minimaal een recente en relevante universitaire bacheloropleiding afgerond hebben. Voor allen is ook een bewijs van Engelse taalvaardigheid vereist.

De opleiding is kosteloos voor de primaire doelgroep (defensiepersoneel in vaste dienst) en voor buitenlandse militaire studenten. Overige deelnemers betalen een instellings­tarief (dit betreft onder meer civiele studenten, reservisten, studenten via Defensity College, andere departementen of niet-gouvernementele organisaties).

Kandidaten uit de primaire doelgroep (defensiepersoneel in vaste dienst) die niet aan de toelatingseisen voldoen, maar wel een HBO-bachelor of HBO-masteropleiding hebben afgerond, kunnen via een deficiëntie-programma (schakelprogramma) hun kennis en vaardigheden op het vereiste niveau brengen. Na een succesvolle afronding van het deficiëntie-programma kan de kandidaat in het selectieproces – in concurrentie met anderen – meedingen naar een van de beschikbare plaatsen in de masteropleiding.

Meer informatie over het masterprogramma is te vinden op de website van de NLDA.

Inschrijven voor het studiejaar 2023-2024 (aanvang september 2023) kan vanaf 1 februari 2023 tot en met 31 mei 2023. Interesse voor de MSS kan ook alvast kenbaar gemaakt worden via het e-mailadres master.mss@mindef.nl.

Foto MCD